Analiză – Impozite și taxe locale mai mari cu 10% din 2019. Care au fost argumentele și contraargumentele aleșilor locali (VIDEO)?

La ședința din data de 20 decembrie 2018, Consiliul Local al Municipiului Rădăuți a aprobat proiectul de Hotărâre de Consiliu Local inițiat de primarul municipiului, domnul Nistor Tătar, prin care începând cu anul 2019 se vor majora impozitele și taxele locale cu 10%.

Etapa premergătoare ședinței – dreptul cetățenilor de a trimite sugestii/propuneri

Am vrut să înțelegem mai bine cum s-a luat această decizie, așa că am analizat documentele publice și am revăzut dezbaterea consilierilor pe care vă invităm să o parcurgeți și dumneavoastră. În data de 27 noiembrie 2018, la secțiunea proiecte de hotărâre aflate în consultare publică, a fost publicat proiectul de hotărâre de Consiliu Local despre care vorbim. Timp de 10 zile, cetățenii au avut timp să trimită comentarii / sugestii sau propuneri de modificare către secretarul municipiului Rădăuți. Autoritățile locale sunt obligate să publice în consultare publică orice proiect de hotărâre de consiliu cu caracter normativ.

Acest instrument este foarte important pentru cetățeni, pentru că pot să transmită poziția lor chiar înainte ca acel proiect să ajungă pe masa Consiliului Local, iar,  conform legii, inițiatorul (deseori, primarul municipiului, prin aparatul de specialitate al primăriei) este obligat să justifice în scris de ce a preluat sau nu a preluat sugestiile trimise de cetățeni. Din păcate, puțini dintre noi intră lunar pe site-ul primăriei și citesc ce proiecte vor fi pe masa consilierilor, chiar dacă marea majoritate a deciziilor ne afectează în mod direct (cum este și cea în care cuantumul taxelor se modifică). Ar trebui să ne facem un obicei din acest lucru, să intrăm mai des pe site-ul primăriei la secțiunea: Proiecte de Hotărâri de CL și să încercăm să înțelegem despre ce sunt acele decizii, chiar dacă uneori documentele sunt mai tehnice. Și acest lucru e un mod de a fi un bun cetățean.

Cum justifică inițiatorul proiectului (primarul municipiului Rădăuți) creșterea taxelor și impozitelor?

La finalul proiectului de hotărâre de Consiliu Local se află expunerea de motive de 1 pagină, adică explicația pentru care se propune consiliului să ia o anume decizie, motivele pentru care se inițiază o astfel de hotărâre care, după părerea noastră, este un document extrem de important și trebuie să fie redactat cât mai bine și mai clar cu putință, însoțit de studii de impact (mai ales când vine vorba de decizii cu implicații financiare), de cifre, de argumente faptice.

Potrivit expunerii de motive, se arată că autoritatea deliberativă locală (Consiliul Local) poate stabili, la propunerea primarului, cote suplimentare ale impozitelor și taxelor, în funcție de necesitățile bugetare locale sau alte criterii (economice, sociale, geografice). În expunerea de motive se arată că „de peste 8 ani, impozitele și taxele nu au fost modificate prin decizie a autorităților locale, toate schimbările fiind determinate de schimbări legislative la nivel național”.  Se arată că „Dintr-o analiză a posibilităților de acoperire a cheltuielilor publice pe seama resurselor financiare proprii, este lesne de constatat că acestea nu sînt suficiente, oricât de eficientă ar fi colectarea lor”.

Pe scurt, la bugetului municipiului Rădăuți, cheltuielile sunt mai mari decât veniturile, de aceea este necesară creșterea cu 10% a taxelor și impozitelor locale, care reprezintă una dintre principalele surse de venituri locale. Cu toate acestea, nici după ce am citit expunerea de motive nu am înțeles exact: care sunt motivele specifice ale creșterii, care sunt categoriile de cheltuieli care au crescut și nu mai pot fi acoperite și în ce cuantum? 

 • Știm că în anul 2018 salariile bugetarilor au crescut, dar nu știm în ce cuantum și cu cât a afectat acest lucru bugetul local, per total.
 • Mai știm că în anul 2018, Primăria Rădăuți a depus și a obținut aprobarea unui proiect cu finanțare nerambursabilă de 7 milioane de euro prin GAL Rădăuți, iar pentru a primi o parte din finanțare, primăria trebuie să asigure și ea o cofinanțare. În ce cuantum? Din nou, nu știm.

Noi credem că atunci când discutăm de modificarea  taxelor și impozitelor locale, nevoia acestor modificări trebuie explicată clar și detaliat, cu cifre, toate aceste lucruri fiind absolut necesar să se regăsească în Expunerea de motive realizată de inițiator, primarul municipiului în cazul de față (care poate și trebuie să detalieze în mai mult de 1 pagină aceste modificări), ca să înțeleagă tot rădăuțeanul de ce plătește în anul următor cu 10% mai mult. Din păcate, aceste cifre lipsesc din expunerea de motive, așa că nu ne rămâne decât să urmărim partea de dezbatere din ședința de Consiliu Local din decembrie ca să înțelegem exact argumentele și contraargumentele unei astfel de decizii.

În raportul de specialitate, un document tehnic realizat de direcția impozite și taxe și care nu se publică pe site, ci se transmite doar consilierilor locali, nu există informații suplimentare legate de nevoia creșterii taxelor, ci doar de unele modificări față de 2018:

 • s-a eliminat taxa pentru eliberare și vizare anuală a autorizației de desfășurare a activității de comerț / prestări servicii (domeniul de activitate: jocuri mecanice și pariuri sportive). În condițiile în care se cresc impozitele pentru că nu ajung banii la bugetul local, eliminarea unei taxe locale pentru cei care dețin afaceri cu jocuri mecanice și pariuri sportive ar trebui să fie temeinic justificată;
 • s-a introdus o taxă de salubrizare pentru organizatorii de evenimente (în locuri publice) – de 10 lei/mp.
 • introducerea taxei de 5 lei / certificatul fiscal eliberat de primărie în termenul normal și creșterea de la 10 la 15 lei pentru cel eliberat în regim de urgență;
 • se menționează o propunere de introducere a unei taxe pentru publicitatea făcută pe stâlpii de iluminat.

Să revenim la nevoia generală de creștere a taxelor și impozitelor cu 10%. Ne încăpățânăm totuși să înțelegem acest lucru și urmărim mai departe ce au dezbătut consilierii locali.

Dezbaterea în Consiliul Local – argumente și contraargumente

Am urmărit și ședința Consiliului Local transmisă live prin bunăvoința jurnalistului Corneliu Cîrdeiu de RădăuțiZiar. Timp de 36 de minute, aleșii locali au dezbătut acest subiect, iar extrasul din înregistrare este redat mai jos.

Ce am înțeles din această dezbatere:

Argumentele primarului Nistor Tătar și ale viceprimarului Bogdan Loghin (PSD):

 • „Anul 2019 va fi unul cu multe cofinanțări pe care Primăria trebuie să le asigure: la Șc. Gen. Mihai Eminescu, Sc. Gen. Obor (la cele două școli, extinderea ar fi de 633 de mii de lei – aprox. 150.000 de euro), Grădinițele Sf. Treime (toate 3 sunt prin PNDL?), cofinanțare la Spitalul Municipal Rădăuți, cofinanțare pe Axa 13 pentru proiectul de 22 de miliarde, Proiect axa 10 – 7.2 milioane,  o cofinanțare pentru o sumă primită de la Ministerul Sănătății”, cofinanțări pe proiectul depuse pe GAL (Grupul de Acțiune Locală), unde primăria are 5 milioane de euro;
 • În anul 2017 și 2018 nu au fost mărite taxele și impozitele;
 • Diferența care ar fi în plus prin această creștere a taxelor și impozitelor (nu știm cât) se va duce la secțiunea dezvoltare, către investiții, nu către măriri de salarii, chiar dacă sindicatul din primărie mai cere o serie de beneficii (spor de hrană etc);
 • primarul municipiului Rădăuți promite că în luna ianuarie 2019 va prezenta toate cofinanțările prevăzute pentru 2019 (s-ar putea să apară și cofinanțări neprevăzute).
 • „salariile din primăria Rădăuți sunt la un nivel destul de bun și nu este cazul să crească salariile în 2019”;
 • la Suceava, în 2017 taxele și impozitele au crescut cu 20%, iar față de alte municipii, Rădăuțiul e în urmă, în sensul că are taxele și impozitele mai mici.

Șeful serviciului de specialitate al Direcției de impozite și taxe

 • susține că nu e datoria acestui serviciu să vină cu cifre și să motiveze un proiect de hotărâre, ci a inițiatorului;
 • modificarea de 10% în plus la taxe și impozite locale va aduce în bugetul Rădăuțiului în 2019 suma de aprox. 1 milion de lei (aprox. 210.000 de euro), însă acesta nu acoperă toate cofinanțările, ci va rămâne un deficit de 400.000 de lei (această informație intră în contradicție cu cele afirmate de primarul Nistor Tătar, care susținea că va fi chiar un surplus din cei 10%).
 • mărirea se aplică asupra tuturor impozitelor și taxelor locale;

Alte argumente, contraargumente și intervenții:

 • Consilierii UpR (Dan Vatră și Romeo Negruț)
  • întreabă care sunt motivele creșterii și de ce nu există un tabel comparativ (ca orice cetățean să înțeleagă modificările față de 2018) și nici un calcul legat de impactul bugetar în raportul de specialitate. După o serie de întrebări, s-a aflat că creșterea de 10% înseamnă aprox. 1 milion de lei  (aprox. 210.000 de euro) și nu acoperă toate cofinanțările;
  • arată că informația că nu s-au modificat de peste 8 ani impozitele și taxele este inexactă (s-au modificat în 2017 și s-au indexat de curând cu inflația);
  • susțin inițiativa, cu condiția ca investițiile planificate să fie și realizate (inclusiv punctul de informare turistică și reabilitarea toaletei publice);
 • Consilierii PNL (Codruț Cojocaru, Marius Grijincu, Dan Mutrescu, Ciprian Țarevici) s-au opus acestei inițiative invocând următoarele:
  • la nivel național urmează o serie de creșteri ale costurilor diverselor servicii publice, iar taxele și impozitele locale urmează să fie indexate și cu indicele inflației în primăvară;
  • susțin investițiile, dar cofinanțările proiectelor depuse de primărie n-ar trebui asigurate din taxe și impozite crescute;
  • consideră că, de fapt, creșterea taxelor și impozitelor se datorează măririlor de salarii bugetare, de la spital, de la Servicii Comunale;
  • soluția propusă de consilierii PNL pentru a acoperi acest deficit (de 210.000 de euro, cât s-ar acoperi din creșterea cu 10%) este să nu se angajeze în 2019 personal în plus la Primăria Rădăuți, spital și Servicii comunale, lucru care ar echivala cu o economie la bugetul local (16 persoane x 5000 de lei salariu mediu lunar), schemele de personal fiind deja supraîncărcate. (Această soluție nu a fost discutată / dezbătută de consilieri, nu știm câte persoane are în plan primăria să angajeze în anul 2019 pentru a putea verifica dacă o astfel de soluție este viabilă în locul creșterii taxelor);
 • Consilierul ALDE Florin Preda expune cifrele legate de unele dintre cofinanțările pe proiecte cu fonduri europene: cofinanțarea pentru GAL este de 100.000 de euro; cofinanțarea pe Axa 13 este tot 100.000 de euro; cofinanțarea pe Axa 3 este de 50.000 de euro; există alte 2 cofinanțări de 150.000 de euro, total 400.000 de euro, în condițiile în care creșterea cu 10% echivalează cu 210.000 de euro.
 • Consilierul PMP Sorin Robu – ridică problema necesității refacerii zonării – nefiind normal ca persoane care nu au serviciile publice de apă, canal și asfalt să plătească aceleași impozite cu cei care au aceste lucruri. (Din păcate, peste această propunere s-a trecut în viteză, fiind totuși una care ridică o problemă reală și actuală)

De la discuția legată de taxe și impozite, s-a ajuns și la o discuție legată de alte obiective de investiții promise, dar încă nerealizate până acum: toaleta publică, centrul de informare turistică, pista de atletism, senzorul de măsurare a nivelului de formaldehidă. Primarul municipiului intenționează amenajarea unui nou sediu pentru evidența populației, direcția de asistență socială și poliția locală (din discuție nu a realizat despre ce cuantum de investiție e vorba).

Cu 12 voturi pentru: consilierii locali PSD – 7, PMP – 2, ALDE – 1, UPR – 2 și 5 împotrivă: 4 PNL și 1 ALDE, proiectul a fost adoptat.

Concluzii

Am făcut acest efort de câteva ore de a documenta această decizie și modul în care ea s-a luat, pentru a înțelege și noi mai bine, ca rădăuțeni, de ce s-au mărit taxele și impozitele locale. Au fost argumente pro și contra, însă, după părerea noastră, ceea ce a lipsit este o dezbatere autentică, cu cifrele pe masă și cu planificarea tot pe masă. Ceea ce e notat cu albastru și italic sunt remarcile noastre. 

Ceea ce știm sigur este că din acest an, rădăuțenii vor plăti cu 10% mai mult la taxele și impozitele locale, cu justificarea ca acest 10% în plus să asigure cofinanțarea pentru investiții. Am susținut și susținem mereu că orașul Rădăuți are nevoie de investiții pentru ca el să se dezvolte, dar e deopotrivă important ca ele să fie necesare și utile rădăuțenilor, să răspundă unor nevoi reale și să fie făcute corespunzător, eficient și din punct de vedere al resurselor.

La capătul muncii de documentare, noi am rămas cu o serie de întrebări și gânduri de final și credem că e important, pentru noi, ca cetățeni, să primim și răspunsuri și aceste lucruri să fie în atenția aleșilor noștri:

 1. Ar trebui ca rădăuțenii să suporte o parte din sarcina asupra bugetului local dată de cofinanțări, pentru a grăbi dezvoltarea orașului sau primăria ar trebui să găsească alte surse de finanțare? Există alte surse? Ar trebui primăria să facă mai puține investiții? Nu credem că ar trebui să facă mai puține investiții, pentru că fără investiții, un oraș nu se dezvoltă. În schimb, credem că ar merita o discuție serioasă și subiectul de eficientizare a cheltuielilor, poate în acest fel s-ar putea face economii la bugetul local.
 2. De ce nu s-a publicat nicăieri până acum o listă detaliată cu aceste proiecte pentru care se asigură cofinanțarea, ca să știe și rădăuțeanul pentru ce face efortul în plus de anul acesta (în ce se investește, care e termenul de realizare a investițiilor etc)?
 3.  Care este planul pe termen mediu și lung al dezvoltării orașului și de ce aceste lucruri nu au putut fi previzionate înainte? De exemplu, la momentul când primăria s-a angajat în aceste proiecte în anul 2018, știa că nu îi ajung banii pentru cofinanțare?
 4. Se datorează sau nu această creștere a taxelor și impozitelor și creșterii salariilor bugetarilor / angajării de personal și dacă da, în ce măsură/proporție?
 5. Care ar fi răspunsul la cele două propuneri peste care s-a trecut repede (refacerea zonării, pentru a elimina diferențele inechitabile dintre contribuabili) și câte persoane are primăria în plan să angajeze în anul 2019? Ar fi fost viabilă soluția blocării angajărilor?
 6. Din moment ce prin această creștere cu 10% a taxelor și impozitelor se acoperă numai jumătate din cât ar fi necesar, de unde se va acoperi restul sumei?

Sperăm să aflăm și răspunsul la aceste întrebări de la autorități. În final, spunem doar că ne-am dori să vedem pe viitor dezbateri mai argumentate, cu cifre pe masă, fără atacuri la persoane și un efort mai mare din partea aleșilor de a explica cetățenilor deciziile pe care le iau. Consilierii locali nu pot lua decizii fără să aibă toate argumentele și cifrele în față, e ca și cum ar da cecuri în alb, diferența este că ei iau totuși decizii care se referă la banii publici și la banii rădăuțenilor, de aceea ei trebuie să fie primii care solicită inițiatorului (primarului sau aparatului de specialitate) să vină cu toate studiile de impact, înainte de a vota pentru sau împotrivă.

Plata online, de acasă, prin Ghișeul.ro

Puteți plăti taxele și impozitele online, prin platforma Ghișeul.ro. Plata făcută până la data de 31 martie (online, sau la sediul direcției de impozite și taxe) beneficiază de o reducere de 10%, dar numai pentru impozite, nu și pentru taxe (statul încurajează astfel cetățenii să își plătească impozitele cât mai repede).

Din păcate, baza de date a primăriei (spre deosebire de alte primării) nu calculează această reducere în mod automat, așa că trebuie calculată manual de contribuabil și aproximat, apoi se poate plăti. Chiar dacă se plătește mai mult (fără a aplica reducerea de 10%), plata în plus se va scădea din sumele viitoare datorate. Spre exemplu, în calculul de mai jos, am aplicat 10% reducere la impozitul pe clădire și am efectuat plata în doar 2 minute. Vă încurajăm să folosiți această platformă. În România sunt puține servicii digitale, de aceea măcar cele care există ar trebui folosite. Cât timp cetățenii nu vor cere mai puțină birocrație și mai multe servicii publice digitale, e posibil ca modernizarea să mai dureze.

O analiză realizată de echipa Rădăuțiul Civic

 

 

 

Comments

comments