ISCTR sfidează legea și bunul simț, spunându-ne că datele statistice despre activitatea sa de control sunt informații CLASIFICATE

În ultimele luni, în mediul online al cetățenilor din județul Suceava au apărut numeroase videoclipuri, fotografii sau transmisiuni live realizate de activiștii de mediu în care se reclamau transporturi de lemn care depășeau limita legală sau care circulau pe drumuri cu restricții de tonaj.

Multe dintre aceste sesizări ale activiștilor de mediu la Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului Rutier (ISCTR) s-au dovedit a fi întemeiate, șoferii fie refuzând cântărirea autovehiculelor, fie primind amenzi pentru depășirea masei regulamentare.

Despre ISCTR

ISCTR este o instituție centrală, cu personalitate juridică, subordonată direct Ministerului Transporturilor (deci independentă, potrivit legii, în raport cu autoritățile locale), reglementată de Ordonanța nr. 26/2011.

Potrivit legii, atribuțiile ISCTR de inspecție și control vizează în principal următoarele:

  1. condițiile de efectuare a activităților de transport rutier, a activităților conexe transportului rutier, a activităților de pregătire a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și a activităților de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere;
  2. siguranța transporturilor rutiere și protecția mediului;
  3. starea tehnică a vehiculelor rutiere;
  4. masele și/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice și masele totale maxime autorizate;
  5. tariful de utilizare și tariful de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România.

ISCTR are 8 inspectorate regionale de control, fără personalitate juridică, printre care și Inspectoratul Teritorial nr. 3 care răspunde de toată zona Moldovei, inclusiv județul Suceava.

Niște întrebări legitime

Văzând toată această discuție publică despre transporturile cu mase depășite, ne-am întrebat, ca simpli cetățeni, care este dimensiunea activității ISCTR în județul Suceava, așa că, exercitându-ne un drept constituțional (Dreptul de acces la informații de interes public) am formulat o serie de întrebări vizând 8 puncte printre care: numărul total de angajați ai ISCTR în județul Suceava, câte acțiuni de control au fost derulate în ultimii 3 ani, câte amenzi s-au dat, care e cuantumul lor și câte au fost pentru depășirea masei transporturilor de lemn (regăsiți solicitarea mai jos).

Răspunsul după 18 zile – datele statistice referitoare la activitatea de control a ISCTR – informații CLASIFICATE

Pe data de 18 august am primit răspunsul ISCTR, semnat chiar de inspectorul șef al ISCTR de la București, unde ni se comunică răspunsul doar la 3 din cele 8 puncte despre care am solicitat informații de interes public.

Aflăm din răspuns că Inspectoratul Regional nr. 3 al ISCTR (pentru toată zona Moldovei) are 52 de angajați, iar în județul Suceava sunt 12 angajați, toți derulând acțiuni de control.

Când ajungem însă la punctele referitoare la activitatea ISCTR în județul Suceava ni se comunică următoarele: „În privința celorlalte solicitări formulate de dumneavoastră, vă comunicăm faptul că acestea se exceptează informațiilor de interes public, conform art. 12 lit. a din Legea nr. 544/2001”.

Potrivit textului invocat de ISCTR

Articolul 12 (1) Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, următoarele informații:

a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii;

Așadar, nu orice informații din domeniul ordinii publice se exceptează de la liberul acces la informații, ci doar cele clasificate în condițiile legii, adică ale Legii nr. 182/2002, clasele de clasificare fiind secrete de stat și secrete de serviciu.

Culmea, această lege cuprinde chiar la început următoarea mențiune: „art. 3 – Nici o prevedere a prezentei legi nu va putea fi interpretată în sensul limitării accesului la informațiile de interes public sau al ignorării Constituției, a Declarației Universale a Drepturilor Omului, a pactelor și a celorlalte tratate la care România este parte, referitoare la dreptul de a primi și răspândi informații.” Așadar, o clasificare nu poate să fie abuzivă.

Este de neimaginat ca în acest răspuns să ni se spună că cetățenii României nu au dreptul să cunoască datele statistice despre activitatea unei instituții publice, finanțată integral din bani public. Într-o democrație, instituțiile statului trebuie să fie proactive și să informeze publicul despre activitatea lor, nu să pună cetățenii în situația de a trage cu cleștele informații de interes public, într-o rezistență la transparentizare de nedescris.

Prin acest răspuns, noi credem că ISCTR ne-a încălcat dreptul de acces la informații de interes public și vom utiliza toate căile legale pentru ca legea să fie respectată.

Asociația Rădăuțiul Civic

Dă mai departe

Trackback-uri și pingback-uri 3

  1. Raport de activitate: Anul 2020 în Comunitatea Rădăuțiul Civic - un an al solidarității și al puterii colective - Rădăuțiul civic
  2. Cum arată activitatea ISCTR Suceava, instituția care trebuie să verifice transporturile supraîncărcate? Răspunsuri parțiale, date lipsă, număr de controale crescut doar la presiunea societății civile. - Rădăuțiul civic
  3. Cum arată activitatea ISCTR Suceava, instituția care trebuie să verifice transporturile supraîncărcate? Răspunsuri parțiale, date lipsă, număr de controale crescut doar la presiunea societății civile - Rădăuțiul civic

Comentariile sunt închise.