Newsletter-ul cetățeanului – noiembrie 2021

În luna noiembrie 2021, la nivelul Municipiului Rădăuți au avut loc 5 ședințe de Consiliu Local după cum urmează, potrivit convocărilor realizate de Primarul Municipiului Rădăuți:
https://primariaradauti.ro/monitorul-oficial-local/dispozitii-ale-primarului/
– o ședință ordinară, în data de 24 noiembrie 2021;
– patru ședințe extraordinare în datele de: 4 noiembrie 2021, 9 noiembrie 2021, 17 noiembrie 2021 și 19 noiembrie 2021;

Vom prezenta mai jos rezumatele acestora, în ordine cronologică.
 I. Ședința extraordinară din 4 noiembrie 2021 
(Ordinea de zi este disponibilă aici)
 1. Hotărâre privind exploatarea cantității de 29,48 mc volum brut masă lemnoasă, în regie proprie.
Prezenta hotărâre se referă la trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Rădăuți a cantității de 29,48 mc volum brut masă lemnoasă și exploatarea sa în regie proprie, respectiv contractarea unor servicii de tăiere și transport a cantității de 29,48 mc masă lemnoasă.

Detalii privind textul hotărârii, aici.
 

II. Ședința extraordinară din data de 9 noiembrie 2021  
(Ordinea de zi este disponibilă aici)   

  1. Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 217/29,10,2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, modificarea și completarea listelor de investiții.Dat fiind faptul că beneficiarii energiei termice furnizate în sistem centralizat din municipiul Rădăuți vor întâmpina o problemă în ceea ce privește plata contravalorii serviciilor prestate de operatorul local S.C. Servicii Comunale S.A., în sezonul rece 2021-2022, din cauza majorării prețului de achiziție a gazelor naturale (materia primă de producere a energiei termice la nivel local), proiectul de hotărâre propune alocarea sumei de 490.650 lei pentru susținerea financiară a diferenței de preț la producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, sub forma de subvenție din bugetul local.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

        2. Hotărâre privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiții ,,Modernizare cu asfalt: str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seacă, str. Șerpuită, str. Uzinei, str. Cărămidăriei și str. Tirului, municipiul Rădăuți, județul Suceava“.

Municipiul Rădăuți a solicitat finanțare prin POR Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, pentru străzile mai sus menționate.

În acest sens a fost aprobat H.C.L. nr. 75/22.04.2021 privind aprobarea proiectului „Modernizare cu asfalt străzi municipiul Rădăuți, str. Hipodromului, str. Tirului, str. Cărămidăriei, str. Uzinei, str. Șerpuită, str. Valea Seacă, str. Mihai Pitei, str. Cucului tronson” având codul SMIS 151369, în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9.

Ca urmare a aplicării mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte nr. POR/2019/9/9/9.1/17 REGIUNI pentru proiectul sus menționat se demarează etapa precontractuală.

Astfel, pentru continuarea procesului anterior menționat, finanțatorul a solicitat, prin adresa nr. 38547/OI/12.10.2021, înregistrată sub nr. 16738/12.10.2021, unele clarificări și anume transmiterea hotărârii de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente, având în vedere valorile bugetului din cererea de finanțare, din care să rezulte valoarea totală a proiectului, contribuție proprie la valoarea totală eligibilă, contribuția la cheltuieli neeligibile.

Proiectul de hotărâre propus spre dezbatere și aprobare modifică H.C.L. nr. 75/22.04.2021, în sensul că valoarea totală a proiectului este de 2.756.459,61 lei.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

      3. Hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 75/22.04.2021 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare cu asfalt străzi municipiul Rădăuți, str. Hipodromului, str. Tirului, str. Cărămidăriei, str. Uzinei, str. Șerpuită, str. Valea Seacă, str. Mihai Pitei, str. Cucului tronson“ având codul SMIS 151369, în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9“.


Municipiul Rădăuți a solicitat finanțare prin POR Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, pentru străzile mai sus menționate.

Aprobarea proiectului de hotărâre în formă inițială, constituie o oportunitate a Municipiului Rădăuți de a obține finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții, prin depunerea pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban.

În acest sens a fost aprobat H.C.L. nr. 75/22.04.2021 privind aprobarea proiectului „Modernizare cu asfalt străzi municipiul Rădăuți, str. Hipodromului, str. Tirului, str. Cărămidăriei, str. Uzinei, str. Șerpuită, str. Valea Seacă, str. Mihai Pitei, str. Cucului tronson” având codul SMIS 151369, în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9“.

Ca urmare a aplicării mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte nr. POR/2019/9/9/9.1/17 REGIUNI pentru proiectul sus menționat se demarează etapa precontractuală.

Astfel, pentru continuarea procesului anterior menționat, finanțatorul a solicitat, prin adresa nr. 38547/OI/12.10.2021, înregistrată sub nr. 16738/12.10.2021, unele clarificări și anume transmiterea hotărârii de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente având în vedere valorile bugetului din cererea de finanțare, din care să rezulte valoarea totală a proiectului, contribuție proprie la valoarea totală eligibilă, contribuția la cheltuieli neeligibile.

Proiectul de hotărâre propus spre dezbatere și aprobare modifică H.C.L. nr. 75/22.04.2021, în sensul că valoarea totală a proiectului este de 2.756.459,61 lei, iar valoarea totală a contribuției Municipiului Rădăuți în cuantum de 272.704,21 lei, din care contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului este de 50.688,92 lei, iar contribuția proprie la cheltuielile neeligibile este de 222.015,29 lei.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


III. Ședința extraordinară din data de 17 noiembrie 2021 (Ordinea de zi este disponibilă aici)

 1. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice, începând cu 01.11.2021, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuți.

Prin Decizia ANRE nr. 1999 din 27.10.2021 privind aprobarea prețului reglementat pentru energia termică livrată în SACET, în perioada noiembrie – decembrie 2021 și în semestrul I al anului 2022 din centrala de cogenerare aparținând SC SERVICII COMUNALE SA Rădăuți, președintele ANRE a stabilit cu privire la:

a) Prețul serviciului public de producere, transport și distribuție a energiei termice, faptul că:
– pentru activitatea de producere a energiei termice, 480,31 lei/MWh, respectiv 558,50 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru toți consumatorii, conform Deciziei ANRE nr. 1999/27.10.2021.
– 64,91 lei/Gcal, exclusiv TVA (respectiv 77,24 lei cu TVA 19%), pentru serviciile de transport și distribuție a energiei termice produsă pe bază de gaze naturale, conform HCL nr. 246/29.11.2018.

b) Prețul local de referință al energiei termice facturate populației, faptul că:
– se propune aprobarea noului preț local al energiei termice necesare preparării apei calde menajere și asigurării agentului termic de încălzire facturat populației de 391,86 lei/Gcal, inclusiv TVA, iar suma de 350 lei/Gcal, necesară acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturat populației, rămânând același.

Detalii privind textul hotărârii, aici.
 

IV. Ședința extraordinară din data de 19 noiembrie 2021  
(Ordinea de zi este disponibilă aici)             

1. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice, începând cu 01.11.2021, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuți.

Prin Decizia ANRE nr. 1999 din 27.10.2021 privind aprobarea prețului reglementat pentru energia termică livrată în SACET, în perioada noiembrie- decembrie 2021 și în semestrul I al anului 2022 din centrala de cogenerare aparținând SC SERVICII COMUNALE SA Rădăuți, președintele ANRE a stabilit cu privire la:

a) Prețul serviciului public de producere, transport și distribuție a energiei termice, faptul că:
– pentru activitatea de producere a energiei termice, 480,31 lei/MWh, respectiv 558,50 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru toți consumatorii, conform Deciziei ANRE nr. 1999/27.10.2021.
– 64,91 lei/Gcal, exclusiv TVA (respectiv 77,24 lei cu TVA 19%), pentru serviciile de transport și distribuție a energiei termice produsă pe bază de gaze naturale, conform HCL nr. 246/29.11.2018.

b) Prețul local de referință al energiei termice facturate populației, faptul că:
– se propune aprobarea noului preț local al energiei termice necesare preparării apei calde menajere și asigurării agentului termic de încălzire facturat populației de 391,86 lei/Gcal, inclusiv TVA, iar suma de 350 lei/Gcal, necesar acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturat populației, rămânând același.
 Detalii privind textul hotărârii, aici.

               2. Hotărâre pentru completarea HCL nr. 237/29.10.2021 privind actualizarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții ,,Modernizare cu asfalt“ str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetăriei, str. Mănăstirii, str. C. Dobrogeanu Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. C. Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, str. Parcului, str. Fagilor, municipiul Rădăuți, județul Suceava. Pentru continuarea procesului, finanțatorul a solicitat prin adresa nr. 40737/OI/27.10.2021 înregistrat sub 17763/28.10.2021 unele clarificări și anume transmiterea hotărârii de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente, având în vedere valorile bugetului din cererea de finanțare, din care să rezulte valoarea totală a proiectului, contribuție proprie la valoarea totală eligibilă, contribuția la cheltuielile neeligibile, dar și transmiterea devizului general (total) actualizat în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma solicitării de clarificare transmisă.
Detalii privind textul hotărârii aici.

                3. Hotărâre pentru completarea HCL nr. 76/22.04.2021 privind aprobarea proiectului „Modernizare cu asfalt str. Pepenăriei, str. Parcului, str. Fagilor, str. Papetăriei, str. Merilor, str. Mănăstirii, str. C. Dobrogeanu Gherea, str. Recoltei, str. Plugarilor, municipiul Rădăuți, județul Suceava” având codul SMIS 151368 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9.
 Proiectul modifică H.C.L. nr. 76/22.04.2021, în sensul că se aprobă valoarea totală a contribuției Municipiului Rădăuți în cuantum de 855.400,99 lei, din care contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului în sumă de 17.108,02 lei, iar contribuția proprie la cheltuieli neeligibile este în sumă de 838.292,97 lei.
Detalii privind textul hotărârii aici.         

4. Hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Municipiul Rădăuți, strada Calea Bucovinei, identic cu imobilul cu nr. cadastral 54036, fiind înscris în Cartea funciară nr. 54036 Rădăuți.Prin proiect se aprobă dezmembrarea unui teren, proprietate publică a Municipiului Rădăuți, situat în intravilanul municipiului Rădăuți, strada Calea Bucovinei, identic cu imobilul cu nr. cadastral 54036, înscris în Cartea Funciară nr. 54036 Rădăuți, în suprafață de 10400 mp, categoria curți construcții, în trei imobile, respectiv:
– imobilul cu nr. cadastral 57308 teren curți – construcții, în suprafață de 2302 mp, situat în municipiul Rădăuți, strada Calea Bucovinei, Județul Suceava;
– imobilul cu nr. cadastral 57309 teren curți – construcții, în suprafață de 3080 mp, situat în municipiul Rădăuți, strada Calea Bucovinei, Județul Suceava;
– imobilul cu nr. cadastral 57310 teren curți – construcții, în suprafață de 5018 mp, situat în municipiul Rădăuți, strada Calea Bucovinei, Județul Suceava;

Detalii privind textul hotărârii aici.

        
          5. Hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a unei locuințe ANL, situată în municipiul Rădăuți, str. Gării, nr. 4, sc. A, ap. 3.


Prin proiect se aprobă prelungirea succesivă, prin act adițional, contractul de închiriere pentru locuința ANL, pe o perioadă de 1 an, de la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, având ca titular pe chiriașa Iftimovici Nicoleta.

Detalii privind textul hotărârii, aici.
 

V. Ședința ordinară din data de 24 noiembrie 2021  
(Ordinea de zi este disponibilă aici)           

 1. Hotărâre privind aprobarea și acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrare de operatorul S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți. (punctul 5 pe ordinea de zi)

Din păcate, proiectul de hotărâre de Consiliu Local nu a fost pus în consultare publică.

               2. Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 23 parcele de teren. (punctul 6 pe ordinea de zi) 
Conform măsurătorii efectuate în teren de persoane autorizate pentru astfel de lucrări, parcelele de teren situate în intravilanul municipiului Rădăuți sunt, după cum urmează:
1. str. Pozenului nr. 51, în suprafață de 300 de mp, categoria de folosință (curți-construcții)
2. str. Jalcău nr. 56, în suprafață de 300 de mp, categoria de folosință (curți-construcții)
3. str. Calea Cernăuți nr. 52, în suprafață de 377 de mp, categoria de folosință (curți-construcții)
4. str. Calea Cernăuți f.nr., în suprafață de 162 de mp, categoria de folosință (curți-construcții)
5. str. Jalcău f.nr., în suprafață de 300 de mp, categoria de folosință (curți-construcții)
6. str. 1 Mai nr. 39, în suprafață de 65 de mp, categoria de folosință (curți-construcții)
7. str. Pozenului f.nr., în suprafață de 200 de mp, categoria de folosință (curți-construcții)
8. str. Pozenului nr. 29, în suprafață de 300 de mp, categoria de folosință (curți-construcții)
9. str. Pozenului nr. 27, în suprafață de 300 de mp, categoria de folosință (curți-construcții)
10. str. Ștefan cel Mare f. nr., în suprafață de 110 de mp, categoria de folosință (arabil)
11. str. Fundătura Putnei f. nr., în suprafață de 185 de mp, categoria de folosință (arabil)
12. str. Tineretului f. nr., în suprafață de 200 de mp, categoria de folosință (arabil)
13. str. Pozenului f. nr., în suprafață de 108 de mp, categoria de folosință (arabil)
14. str. George Grigorivici nr. 13, în suprafață de 300 de mp, categoria de folosință (curți-construcții)
15. str. George Grigorivici f. nr., în suprafață de 192 de mp, categoria de folosință (arabil)
16. str. Vladimir Trebici nr. 10, în suprafață de 300 de mp, categoria de folosință (curți-construcții)
17. str. Tolocii nr. 85, în suprafață de 300 de mp, categoria de folosință (curți-construcții)
18. str. Horodnicului nr. 32, în suprafață de 13 de mp, categoria de folosință (curți-construcții)
19. str. Tineretului nr. 38, în suprafață de 300 de mp, categoria de folosință (curți-construcții)
20. str. Putnei nr. 162, în suprafață de 195 de mp, categoria de folosință (curți-construcții)
21. str. Vladimir Trebici nr. 6, în suprafață de 300 de mp, categoria de folosință (curți-construcții)
22. str. Vladimir Trebici f. nr., în suprafață de 200 de mp, categoria de folosință (curți-construcții)
23. str. Constantin Brâncoveanu nr. 12, în suprafață de 235,98 de mp, ce reprezintă cota de
8428/10000 din suprafața totală de 208, categoria de folosință (curți-construcții)
 Terenurile situate în intravilanul localităților, rămase la dispoziția autorităților administrației publice locale, de la persoanele care au decedat și/sau nu au moștenitori, trec în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale și în administrația consiliilor locale.
Detalii privind textul hotărârii aici.

                3. Hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, din municipiul Rădăuți, care se acordă în anul școlar 2021-2022. (punctul 7 pe ordinea de zi)
 Prin proiect, se propune aprobarea cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu, de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, din municipiul Rădăuți, după cum urmează:

– În semestrul I al anului școlar 2021-2022:
a. Bursă de performanță – 250 lei/lună;
b. Bursă de merit – 100 lei/lună;
c. Bursă de studiu – 100 lei/lună;
d. Bursă de ajutor social – 100 lei/lună.

– În semestrul II al anului școlar 2021-2022:
e. Bursă de performanță – 500 lei/lună;
f. Bursă de merit – 200 lei/lună;
g. Bursă de studiu – 150 lei/lună;
h. Bursă de ajutor social – 200 lei/lună.
Detalii privind textul hotărârii aici.        

 4. Hotărâre privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în Municipiul Rădăuți. (punctul 8 pe ordinea de zi)Pentru realizarea obiectivului propus pentru Sărbătorile de iarnă în anul 2021, se iau în considerare următoarele:
– programul de desfășurare a activităților;
– restricționarea circulației rutiere pe perioada concertului de Revelion;
– susținerea financiară a evenimentului în ansamblul său.

Susținerea tuturor activităților presupune și angajarea unor cheltuieli din bugetul local, cheltuieli ce vor totaliza suma de 116.000 lei, după cum urmează:
– achiziție coroane comemorative (Sărbătorirea Zilei Bucovinei și a Zilei Naționale a României): 1.000 lei
– Masă festivă ( Ziua Națională a României): 6.000 lei
– Produse alimentare pentru copii (ciocolată, napolitane, jeleuri) 750 buc. x4 lei/buc. (Moș Nicolae): 3.000 lei
– Achiziție produse alimentare (apă, fursecuri, pahare unică folosință, cafea) pentru activitățile dedicate Revoluției Române din Decembrie 1989: 1.000 lei
– 1.500 pachete dulciuri, suc și fructe x 25 lei/pachet pentru copiii din Municipiul Rădăuți: 37.500 lei
– 50 pachete dulciuri și fructe x 50 lei/pachet pentru sportivii municipiului C.S.M. Bucovina: 2.500 lei
– Cheltuieli de promovare evenimente (concepție artistică pliante, afișe, activități foto, ecusoane, banner revelion): 3.000 lei
– Închiriere scenă evenimente (datini și obiceiuri Revelion): 12.000 lei
– Spectacol artistic (onorariu, transport, cazare, masă artiști pentru Revelion 2021): 30.000 lei
– Spectacol pirotehnic (Revelion 2021): 20.000 lei

Detalii privind textul hotărârii aici.

        
          5. Hotărâre de modificare și completare a H.C.L. nr. 239/26.11.2020 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,,Reamenajare spațiu pietonal din zona str. Bogdan Vodă creare zonă culturală în aer liber” (punctul 9 pe ordinea de zi)


În urma contractului de sponsorizare nr. 5572.21/19.10.2021, 17151/19.10.2021, încheiat între Egger România SRL Rădăuți și Primăria municipiului Rădăuți, s-a primit o sponsorizare în suma de 246.295 lei.

Valoarea totală a obiectivului de investiție este de 554.061,10 cu TVA.

Se modifică și se completează HCL nr. 239 din 29.10.2021 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivele de investiții „Reamenajare spațiu pietonal din zona Str. Bogdan Vodă, creare zonă culturală în aer liber”, întrucât suma totală a investiției este de 554.061,10 și nu 482.069 lei cât era prevăzut în HCL-ul anterior aprobat.

Diferența de sumă ce nu era prevăzută în HCL-ul anterior reprezenta contravaloarea pentru tema de proiectare și documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

           6. Hotărâre de modificare și completare a H.C.L. nr. 234/26.11.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Amplasare ascensor transport bolnavi pentru exterior la clădire – C1 Spital vechi” municipiul Rădăuți, județul Suceava. (punctul 10 pe ordinea de zi)


Principalele lucrări:
– Fundații cu talpă beton și grinzi fundare armate;
– Casa liftului din beton armat;
– Cadre cu stâlpi și grinzi de beton armat;
– Planșee din beton armat;
– Zidărie cărămidă;
– Tâmplărie PVC cu geam termoizolant;
– Finisaje interioare și exterioare;
– Șarpantă lemn cu învelitoare tablă;
– Ascensor pentru spitale pentru transport bolnavi pe targă;
– Realizare cuplaj la clădirea existentă;
– Realizare gol acces la clădirea existentă;
– Racord electric.

Suprafața construită = 24,60 mp
Suprafața desfășurată = 49,20 mp
Durata estimată a serviciilor de proiectare = 30 zile
Durata estimată a executării lucrărilor construcțiilor = 75 zile de la momentul semnării
contractului cu societatea câștigătoare.
Valoarea totală proiectare, dirigenție de șantier, avize, acorduri, comisioane ISC,
cheltuieli diverse și neprevăzute (dacă este cazul) = 40.051,00 lei (TVA – inclus)
Valoarea lucrărilor de construcții – montaj = 192.762,15 lei (TVA – inclus)
TOTAL VALOARE = 387.334,65 lei (TVA – inclus)
Detalii privind textul hotărârii, aici.

           7. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare platformă betonată Piața Târgul Obor – etapa 3, strada 1 Mai” municipiul Rădăuți, județul Suceava. (punctul 11 pe ordinea de zi)

Suprafață platformă – 884 mp;

Principalele lucrări propuse:
– Decopertare strat inițial -grosime 40/50 cm;
– Umplutură balast prin straturi succesive de 10/20 cm compactate;
– Amenajare strat uzură de 10 cm pietriș concasat de râu;
– Montare cofraje pentru turnare beton;
– Montare armături din plasă sudate;
– Turnare beton;
– Transport agregate și beton.

Durata estimată a serviciilor de proiectare = 30 zile
Durata estimată a executării lucrărilor construcțiilor = 60 zile de la momentul semnării
contractului cu societatea câștigătoare.
Valoarea totală proiectare, dirigenție de șantier, avize, acorduri, comisioane ISC,
cheltuieli diverse și neprevăzute (dacă este cazul) = 33.882,75 lei (TVA – inclus)
Valoarea lucrărilor de construcții – montaj = 176.715,00 lei (TVA – inclus)
TOTAL VALOARE = 210.597,50 lei (TVA – inclus)
Detalii privind textul hotărârii, aici.

           8. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reparații capitale Muzeul Etnografic Samuil și Eugenia Ioneț” din municipiul Rădăuți, județul Suceava. (punctul 12 pe ordinea de zi)

Principalele lucrări propuse:
– Desfacere învelitori existente, în suprafață de 167 mp;
– Reparații elemente șarpantă + ștaublat, în suprafață de 89 mp;
– Înlocuire astereală din scânduri rășinoase, rigle lemn rășinoase, cât și învelitoare cu tablă cutată, în suprafață de 167 mp;
– Montare jgheaburi din tablă, în suprafață de 22,5 mp;
– Montare schelă metalică, în suprafață de 92,25 mp;
– Execuție termosistem (polistiren+plasă+adeziv) pentru latura din SUD, în suprafață de
88,25 mp;
– Vopsire jgheaburi;
– Reparații profile cornișă+ zugrăveli;
– Vopsit tâmplărie lemn.

Durata estimată a serviciilor de proiectare = 30 zile
Durata estimată a executării lucrărilor construcțiilor = 90 zile de la momentul semnării
contractului cu societatea câștigătoare.
Valoarea totală proiectare, dirigenție de șantier, avize, acorduri, comisioane ISC,
cheltuieli diverse și neprevăzute (dacă este cazul) = 1.600,00 lei (TVA – inclus)
Valoarea lucrărilor de construcții – montaj = 48.400,00 lei (TVA – inclus)
TOTAL VALOARE = 50.000,00 lei (TVA – inclus)
Detalii privind textul hotărârii, aici.

          9. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului Local de Urbanism pentru „Aprobare documentației de urbanism tip PUZ în vederea construirii a 4 blocuri P+2E, utilități, împrejmuire, str. Horia f.nr., mun. Rădăuți, jud. Suceava”.

Documentație urmărește stabilirea condițiilor de construire a 4 blocuri de locuințe cu regim de înălțime P+2E, pe teren nr. 56065 în suprafață de 3616 mp, amplasament în mun. Rădăuți, str. Horea, f.nr., jud. Suceava. În prezent, destinația zonei unde este amplasat terenul este zona pentru locuințe unifamiliale și funcțiuni complementare, regim de înălțime P, P+2E, conf. PUG al mun. Rădăuți aprobat prin HCL nr. 3 din 2011 și prelungit prin HCL 1/2021.


        10. Hotărâre privind aprobarea prelungirii, pe o perioadă de 5 ani, a contractului de închiriere nr. 138/05.01.2017 încheiat între Municipiul Rădăuți și Firma Agraria Com Serv S.R.L. Suceava. (punctul 14 pe ordinea de zi)

S-a aprobat prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 138/05.01.2017, având ca obiect suprafața de 21 m.p. teren aflat în mun. Rădăuți, str. Piața Unirii, f.nr., lângă Hala Pieței Agroalimentare, încheiat între Municipiul Rădăuți și Firma Agraria Com Serv S.R.L. Suceava, prin Act adițional nr. 1, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de 06.01.2022 până la data de 05.01.2027, celelalte clauze contractuale rămânând nemodificate.


        11. Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat sub garajul din strada Pictor Grigorescu f.n., în suprafață de 18 mp, identificat cadastral cu nr. 54963, înscris în Cartea Funciară nr. 54963 Rădăuți, către Pleșca Ștefan, beneficiar al dreptului de preempțiune. (punctul 15 pe ordinea de zi).

Prin cererea depusă la Primăria municipiului Rădăuți, numitul Pleșca Ștefan a solicitat aprobarea cumpărării terenului aflat în proprietatea municipiului Rădăuți, situat sub garajul din strada Pictor Grigorescu, f.n.

La Cartea Funciară nr. 54963 Rădăuți pentru imobilul cu nr. cadastral:54963, în suprafață de 18 mp teren, situat în Rădăuți. str. Pictor Grigorescu, f.n. jud. Suceava, figurează ca proprietar municipiul Rădăuți.

Din raportul de evaluare a proprietății imobiliare, respectiv a suprafeței de 18 mp situată în mun. Rădăuți, str. Pictor Grigorescu, întocmit de ing. Simota Dorin – evaluator autorizat EPI, rezultă că valoarea terenului este de 3.404 lei, echivalentul a 688 EURO (valoarea nu include T.V.A).

Terenul nu face obiectul unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire și nu face obiectul vreunui litigiu astfel că nu există vreun impediment privind aprobarea vânzării directe a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat sub garajul din strada Pictor Grigorescu, f.n., în suprafață de 18 mp, identificat cadastral cu nr. 54963, înscris în Cartea Funciară nr. 54963 Rădăuți către Pleșca Ștefan, beneficiar al dreptului de preempțiune.

          12. Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat sub garajul din strada General Iacob Zadik f.n., în suprafață de 18 mp, identificat cadastral cu nr. 55214, înscris în Cartea Funciară nr. 55214 Rădăuți către Cioban Vasile și Cioban Maria, beneficiari ai dreptului de preempțiune, (punctul 16 pe ordinea de zi).

Prin cererea depusă la Primăria municipiului Rădăuți, numitul Cioban Vasile a solicitat aprobarea cumpărării terenului aflat în proprietatea municipiului Rădăuți, situat sub garajul din strada General Iacob Zadik, f.n.

La Cartea Funciară nr. 55214 Rădăuți pentru imobilul cu nr. cadastral: 55214, în suprafață de 18 mp teren. situat în Rădăuți. str. General Iacob Zadik, f.n. jud. Suceava, figurează ca proprietar Municipiul Rădăuți.

Pentru garajul construit pe suprafața de 18 m.p., în Cartea Funciară nr. 55214 Rădăuți, figurează ca proprietari Cioban Vasile și Cioban Maria.

Din raportul de evaluare a proprietății imobiliare, respectiv a suprafeței de 18 mp situată în mun. Rădăuți, str. General Iacob Zadik, f.n., întocmit de ing. Simota Dorin- evaluator autorizat EPI, rezultă că valoarea terenului este de 3.751 lei, echivalentul a 758 EURO (valoarea nu include T.V.A).

Terenul nu face obiectul unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire și nu face obiectul vreunui litigiu astfel că nu există vreun impediment privind aprobarea vânzării directe a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat sub garajul din strada General Iacob Zadik, f.n., în suprafață de 18 mp, identificat cadastral cu nr. 55214, înscris în Cartea Funciară nr. 55214 Rădăuți, către Cioban Vasile și Cioban Maria, beneficiari ai dreptului de preempțiune.

          13. Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat sub garajul din strada Mihai Viteazul f.n., în suprafață de 29 mp, identificat cadastral cu nr. 56419, înscris în Cartea Funciară nr. 56419 Rădăuți, către Schipor Gheorghe, beneficiar al dreptului de preempțiune. (punctul 17 pe ordinea de zi)

Prin cererea depusă la Primăria municipiului Rădăuți, numitul Schipor Gheorghe a solicitat aprobarea cumpărării terenului aflat în proprietatea municipiului Rădăuți, situat sub garajul din strada Mihai Viteazul, f.n.

La Cartea Funciară nr. 56419 Rădăuți pentru imobilul cu nr. cadastral: 56419, în suprafață de 29 mp teren, situat în Rădăuți. str. Mihai Viteazul, f.n. jud. Suceava, figurează ca proprietar municipiul Rădăuți.

Din raportul de evaluare a proprietății imobiliare, respectiv a suprafeței de 29 mp situată în mun. Rădăuți, str. Mihai Viteazul, întocmit de ing. Simota Dorin- evaluator autorizat EPI, rezultă că valoarea terenului este de 3.449 lei, echivalentul a 697 EURO (valoarea nu include T.V.A).

Terenul nu face obiectul unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire și nu face obiectul vreunui litigiu astfel că nu există vreun impediment privind aprobarea vânzării directe a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat sub garajul din strada Mihai Viteazul, f.n., în suprafață de 29 mp, identificat cadastral cu nr. 56419, înscris în Cartea Funciară nr. 56419 Rădăuți către Schipor Gheorghe, beneficiar al dreptului de preempțiune.

        14. Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subterană către SC ACET SA Suceava, în lungime totală de 40 m liniari pe terenul aparținând domeniului public al municipiului Rădăuți, județul Suceava, în vederea executării lucrărilor de racord canalizare a imobilului, situat în str. Tolocii f.n., municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietatea d-lui Marcu Adrian Marin și a d-nei Marcu Emanuela Zamfira. (punctul 18 pe ordinea de zi)

Proiectul în discuție are ca obiectiv racordarea la canalizare a imobilului situat în str. Tolocii f.nr., municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietatea d-lui Marcu Adrian Marin și a d-nei Marcu Emanuela Zamfira, la rețeaua publică PVC K6, SN 8, DN 160 mm.

Pentru realizarea racordului imobilului mai sus menționat este necesar a se efectua anumite lucrări, conform avizului eliberat de S.C. ACET S.A Suceava, Agenția Rădăuți. O parte din aceste lucrări, în suprafață de 40 m liniari, se vor efectua pe domeniul public al localității noastre și de aceea este necesar acordul Consiliului Local, în calitate de administrator al domeniului public și privat al municipiului. Traseul de teren afectat de lucrări se va reface la parametrii inițiali. Se vor respecta condițiile impuse de avizatori în ceea ce privește protejarea rețelelor edilitare subterane existente (canal, gaze naturale etc).

În acest scop, este necesară acordarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subterană către SC ACET SA Suceava, în lungime totală de 40 m liniari pe terenul aparținând domeniului public al municipiului Rădăuți, județul Suceava, în vederea executării lucrărilor de racord canalizare a imobilului, proprietatea d-lui Marcu Adrian Marin și a d-nei Marcu Emanuela Zamfira, situată în str. Tolocii f.nr., municipiul Rădăuți, județul Suceava, identificată cadastral cu nr. 35654 și înscrisă în cartea funciară nr. 35654. Acordarea către SC ACET SA Suceava, a dreptului de acces gratuit la traseul racordului de canalizare pentru executarea lucrărilor și dreptul de acces gratuit la racordul de canalizare cu ocazia intervențiilor pentru retehnologizări, reparații, revizii și avarii cât și a executării lucrărilor de investiții, reabilitări, modernizări.

Se pune în vedere constructorului să readucă terenul ocupat temporar pe durata executării lucrărilor la starea existentă inițial la data predării și să refacă împrejmuirile în cazul în care acestea au fost afectate.

      15. Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 185/18.12.2014 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru terenurile aflate sub garajele construite și amplasate pe proprietatea privată a municipiului Rădăuți și proprietatea statului român, cu modificările și completările ulterioare. (punctul 19 pe ordinea de zi)

Prin solicitarea nr. 41089/07.09.2021, a numitului Cîrdei Viorel se completează anexa hotărârii nr. 185/18.12.2014 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru terenurile aflate sub garajele construite și amplasate pe proprietatea privată a municipiului Rădăuți și proprietatea statului român, cu modificările și completările ulterioare cu poziția 309, deoarece este vorba despre un imobil pentru care s-a omis a fi înscris în anexa hotărârii mai sus menționate, cetățeanul fiind însă de bună credință și achitându-și la zi chiria precum și taxa pe teren.

Prin solicitarea nr. 41993/27.09.2021, a numitului Pânzariu Constantin se completează anexa hotărârii nr. 185/18.12.2014 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru terenurile aflate sub garajele construite și amplasate pe proprietatea privată a municipiului Rădăuți și proprietatea statului român, cu modificările și completările ulterioare cu poziția 310 deoarece este vorba despre un imobil pentru care s-a omis a fi înscris în anexa hotărârii mai sus menționate, cetățeanul fiind însă de bună credință și achitându-și la zi chiria precum și taxa pe teren.

Prin solicitarea nr. 43068/21.10.2021, a numitului Pojoga Nicolai se completează anexa hotărârii nr. 185/18.12.2014 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru terenurile aflate sub garajele construite și amplasate pe proprietatea privată a municipiului Rădăuți și proprietatea statului român, cu modificările și completările ulterioare cu poziția 311, deoarece este vorba despre un imobil pentru care s-a omis a fi înscris în anexa hotărârii mai sus menționate, cetățeanul fiind însă de bună credință și achitându-și la zi chiria precum și taxa pe teren.

Suprafețele de teren sunt situate sub construcție (garaj) și nu pot avea altă destinație sau utilizare, fapt pentru care este necesar ca închirierea anuală a terenurilor proprietatea municipiului Rădăuți și de stat să se facă pe bază de contracte de închiriere prin care să se reglementeze obligațiile ce revin ambelor părți.

Față de acestea se impune modificarea și completarea H.C.L. 185/18.12.2014 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru terenurile aflate sub garajele construite și amplasate pe proprietatea privată a municipiului Rădăuți și proprietatea statului român, cu modificările și completările ulterioare.

         16. Hotărâre privind aprobarea referitoare la contul de execuție din 30.09.2021. (punctul 20 pe ordinea de zi)

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor.

În anul 2021 bugetul de venituri și cheltuieli a fost întocmit, aprobat și realizat pe două secțiuni: secțiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, pentru bugetul local și pentru activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Încasările până la 30 septembrie 2021 la bugetul local, secțiunea funcționare, sunt de 50.122.242 lei; din încasările realizate s-au cheltuit pentru secțiunea de funcționare 37.688.294 lei și a rămas un excedent de 12.433.948 lei; încasările pentru secțiunea de dezvoltare sunt în sumă de 4.109.360 lei; s-au cheltuit la secțiunea dezvoltare 3.827.410 lei, a rămas un excedent de 281.950 lei. Veniturile s-au realizat din: venituri proprii, cote defalcate, impozitul pe venit, sume din TVA, precum și subvenții.

Cheltuielile au fost efectuate pentru: salarii 14.662.924 lei, cheltuieli materiale 10.466.977 lei, dobânzi aferente datoriei publice externe 2.008.226 lei, asistență socială 1.989.344 lei, subvenții 2.804.485 lei, transferuri 1.539.957 lei, alte transferuri (învățământul particular sau confesional acreditat, transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară) 344.000 lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 75,848 lei, alte cheltuieli 467.929 lei (burse, asociații și fundații, fondul de handicap), rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale 3.654.397 lei, recuperare ani precedenți -146.232 lei și investiții 3.647.849 lei, pentru capitolele administrație, datorie publică, ordine publică, învățământ, sănătate, cultură, culte, asistență socială, iluminat, salubritate, drumuri, mediu și sport, conform creditelor aprobate. Aceste cheltuieli au fost efectuate în limita bugetului aprobat, iar la investiții, pentru proiectele aprobate.

Încasările la 30 septembrie 2021 la activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii la secțiunea funcționare sunt de 71.023.791 lei; din încasările realizate s-au cheltuit pentru secțiunea de funcționare 64.561.537 lei, rezultând un excedent de 6.462.254 lei, iar la secțiunea de dezvoltare s-au realizat încasări în sumă de 382.694 lei, s-a cheltuit suma de 285.592 lei, rezultând un excedent de 97.102 lei. Cheltuielile au fost efectuate pentru: salarii 49.592.484 lei, cheltuieli materiale 15.331.110 lei, alte cheltuieli 213.700 lei, recuperare ani precedenți 575.757 lei și investiții 285.592 lei. Aceste cheltuieli au fost efectuate în limita bugetului aprobat, iar la investiții pentru proiectele aprobate.

Administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 82/1991 a contabilității, cu modificările și completările ulterioare, utilizând indicatorii din sistemul finanțelor publice, respectând procedurile și principiile contabile specifice.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


          17. Hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții „Amenajare platformă betonată Piața Târgul Obor- etapa III, str. 1 Mai” municipiul Rădăuți, județul Suceava. (punctul 21 pe ordinea de zi)

Prin HCL nr.92 din 22.04.2021 s-a aprobat bugetul propriu al Municipiului Rădăuți și al unităților subordonate Consiliului Local al Municipiului Rădăuți pentru anul 2021.

Valoarea totală a obiectivul de „Amenajare platformă betonată Piața Târgul Obor – etapa a III-a, str. 1 Mai” mun. Rădăuți, jud. Suceava, este de 211.000 lei cu TVA, conform ofertelor:
– în anul 2021 -suma de 13.500 lei;
– în anul 2022 – suma de 197.500 lei;

Pentru realizarea lucrărilor de modernizare trebuie alocate resurse financiare importante și întrucât lucrările nu pot fi executate decât în sezonul cald se impune eșalonarea financiară pentru 2 ani, respectiv 2021-2022.
Detalii privind textul hotărârii, aici.

       18. Hotărâre privind asocierea Municipiului Rădăuți cu Buzdugan P. Iulian – Întreprindere Individuală, în vederea amenajării unui patinoar artificial, în Parcarea centrală, în perioada 26.11.2021 — 31.01.2022 (punctul 22 pe ordinea de zi)

Municipiul Rădăuți a încheiat un contract de asociere cu un agent economic, în vederea amenajării unui patinoar, în Parcarea centrală, în perioada 26.11.2021 – 31.01.2022. Prin crearea acestui patinoar, locuitorii municipiului vor avea un loc unde să se recreeze și să își petreacă timpul liber. De asemenea, prin acest proiect, UAT Municipiul Rădăuți încearcă să promoveze sportul în masă, având în vedere problemele cu care se confruntă copiii și tinerii din zilele noastre.

Amplasarea patinoarului nu va afecta circulația din zona centrală a localității, urmând a fi amenajat pe jumătate din Parcarea centrală, restul parcării urmând a-și păstra în continuare destinația. Pe perioada instalării patinoarului se propune suspendarea rezervării locurilor de parcare în regim de parcare de reședință pentru locurile prevăzute de Anexa nr. 9 din H.C.L. nr. 128 din 30.06.2021.

Municipiul Rădăuți pune la dispoziție terenul cu titlu gratuit și asigură racordul la utilitățile publice, pe cheltuiala exclusivă a agentului economic. Patinoarul artificial va funcționa în baza unui contract de asociere încheiat între Municipiul Rădăuți și agentul economic.
Detalii privind textul hotărârii, aici.


        19. Hotărâre de modificare a H.C.L nr. 27/19.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Modernizare cu asfalt str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seacă, str. Șerpuită, str. Uzinei, str. Cărămidăriei și str. Tirului, municipiul Rădăuți, județul Suceava” (punctul 23 pe ordinea de zi).

Acest proiect este unul finanțat din fonduri europene, în cadrul programului POR. În etapa precontractuală, au fost solicitate clarificări și anume retransmiterea devizului general actualizat, devizele pe obiect, cu încadrarea cheltuielilor în categoria eligibile și neeligibile, reîncadrându-se în mod corect cheltuiala (neeligibilă) și retransmiterea hotărării de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexele la aceasta, actualizând informațiile din anexele la HCL în conformitate cu ultima formă a bugetului/devizului rezultat în urma solicitării de clarificări, fapt ce impune modificarea și completarea HCL nr. 27/2018.
Detalii privind textul hotărârii, aici.

        20. Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip „Construire creșă mică” – Construire Creșă în municipiul Rădăuți, str. Calea Bucovinei, f.n. în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social. (punctul 24 pe ordinea de zi)

Obiectivul de investiții este construirea unei creșe ,,Proiect tip- Construire creșă mică” în municipiul Rădăuți, construcție nouă, realizată după un proiect tip, în cadrul subprogramului ,,Proiect tip- Construire creșă mică”, realizat prin cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social derulat de Compania Națională de Investiții S.A. Terenul a fost ales astfel încât să poată fi utilizat pentru investiția propusă, corespunzând ca suprafață dimensiunilor cerute, se află în imediata apropiere a Spitalului Municipal Rădăuți, care are și Secție Pediatrie.

Terenul se află într-o zonă cu risc scăzut la inundații, viituri de apă, eroziuni sau alunecări de teren, iar pe o rază de 300 m nu sunt surse poluante sau radioactive. Amplasamentul are acces facil la toate utilitățile (apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică) și la căile de acces, Strada Frâncei fiind modernizată cu asfalt, parcela propusă fiind aproximativ de 100 m de str. Calea Bucovinei (drum județean DN2H). Construcția care va deservi un număr de 40 de copii va fi construită într-o zonă liniștită, cu siguranță ridicată, aflată în apropierea Poliției de Frontieră și a Jandarmeriei din Municipiul Rădăuți.

Impactul social: prin punerea în funcțiune a unei creșe se vor crea noi locuri de muncă în municipiu, se va optimiza activitatea economică prin reducerea timpului alocat copiilor de către familiile tinere, timp care poate fi utilizat mai armonios în activități economice și relaxare. Această investiție va avea de asemenea un efect pozitiv asupra nivelului sănătății copiilor și părinților acestora. In ceea ce privește mediul înconjurător, proiectul va avea în vedere măsuri de protecție a speciilor și ariilor protejate și a habitatelor naturale, precum și a colectării selective a deșeurilor și va avea în vedere soluții energetice eficiente.

Amplasamentul investiției este situat în intravilanul localității, strada Calea Bucovinei cu acces din str. Frâncei, în imediata vecinătate a Căminului pentru Persoane Vârstnice în suprafață de 3080 mp, identificat potrivit nr. cad. 57309, propunându-se a se construi creșa pe o suprafață de 1244,68 mp în vederea și pe perioada realizării de către C.N.I. S.A. a obiectivului de investiții Construire Creșă în municipiul Rădăuți. str. Calea Bucovinei, f.n.

Primăria municipiului Rădăuți va asigura din fonduri proprii racordul la utilitățile necesare bunei funcționări a creșei, respectiv: apă, canalizare, energie electrică și gaze naturale și va acoperi costurile de întreținere ale investiției pentru a o menține sustenabilă.

Pentru realizarea investiției este necesară predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. pe bază de protocol a terenului situat în municipiul Rădăuți, str. Calea Bucovinei, f.n., județul Suceava, aflat în proprietatea Municipiului Rădăuți, domeniul public, în suprafață de 3080 mp, identificat cu nr. cadastral 57309 din CF nr. 57309 Rădăuți, liber de orice sarcini, situat în intravilanul municipiului Rădăuți și aflat în administrarea Consiliului local al municipiului Rădăuți, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiții „Construire Creșă în municipiul Rădăuți. str. Calea Bucovinei, f.n.Municipiul Rădăuți, județul Suceava”.
Detalii privind textul hotărârii, aici.