Newsletter-ul cetățeanului – august 2021


Dragi prieteni, 


       Începând din luna august 2021, Asociația noastră va transmite lunar un newsletter al cetățeanului, un efort în cadrul proiectului „Transparență, acces la informație și jurnalism de investigație pentru o comunitate mai bine guvernată”, explicând într-un limbaj cât mai simplu deciziile luate de administrația locală, în scopul de a le face mai accesibile pentru cetățeni.    

       În luna august 2021, la nivelul Municipiului Rădăuți au avut loc 4 ședințe de Consiliu Local, după cum urmează, potrivit convocărilor realizate de Primarul Municipiului Rădăuți: https://primariaradauti.ro/monitorul-oficial-local/dispozitii-ale-primarului/ o ședință ordinară;trei ședințe extraordinare: 10 august 2021, 26 august 2021, 30 august 2021.Vom prezenta mai jos rezumatele acestora, în ordine cronologică, astfel:

I. Ședința extraordinară din 10 august 2021 
II. Ședința extraordinară din data de 23 august 2021 
 
III. Ședința ordinară din data de 26 august 2021
IV. Ședința extraordinară din data de 30 august 2021

  I. Ședința extraordinară din 10 august 2021 
(Ordinea de zi este disponibilă aici     1. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Construire Centru Comunitar de Resurse”Proiectul este unul finanțat prin fonduri europene, POR 2014-2020, Axa 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban. Proiectantul general este S.C. Archidom Project SRL, implementat în cadrul strategiei GAL Urban.
 
Obiectivul este crearea unui centru de resurse la care să aibă acces toți rezidenții din comunitățile marginalizate, unde să fie furnizate următoarele servicii:cursuri de alfabetizare (a doua șansă);înscrierea persoanelor adulte la gimnaziu / liceu (a doua șansă);înscrierea membrilor comunității la diverse cursuri de formare;seminarii lunare pe teme de drepturile omului, drepturile cetățeanului, etică, prevenirea bolilor hepatice;măsuri de ocupare a forței de muncă.Valoarea investiției se ridică la aproximativ 437.561 euro. Noua documentație a fost aprobată în urma clarificărilor solicitate de organismul intermediar POR. Perioada de realizare a investiției este de 24 de luni (pentru achiziție și proiectare), respectiv alte 10 luni pentru execuție, amplasarea acestui spațiu fiind pe Str. Ștefan cel Mare, lângă stadion.
 
Detalii privind textul hotărârii, aici.

        2. Hotărâre de modificare a HCL nr. 62/31.03.2021, privind aprobarea proiectului „Construire Centru Comunitar de Resurse”, având codul SMIS 151275, în vederea depunerii pe platforma electronic MySMIS – axa prioritară 9.

În urma clarificărilor cerute de organismul intermediar POR de la pct. 1, a fost actualizată HCL nr. 62/2021 cu noua valoare a investiției și s-a stabilit că, din această valoare, contribuția Primăriei Rădăuți este de 440,171 lei inclusiv TVA, la care se adaugă 20.468 lei cheltuieli neeligibile.
 
Detalii privind textul hotărârii, aici.

 
II. Ședința extraordinară din data de 23 august 2021  
(Ordinea de zi este disponibilă aici)      1. Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 68/31.03.2021 privind aprobarea proiectului „Proiect cu mai multe acțiuni de investiții privind înființarea mai multor puncte publice cu toalete, dușuri și mașini de spălat în punctele termice 3,4,7 și 8, având codul SMIS 151282 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9.Acest proiect este unul finanțat din fonduri europene, în cadrul programului POR. În etapa precontractuală au fost solicitate clarificări și, având în vedere modificarea contribuției Municipiului Rădăuți la proiect, se impune modificarea Hotărârii de aprobare a proiectului. Potrivit clarificărilor, suma maximă eligibilă pentru proiect este de 615.000 lei, motiv pentru care cheltuielile au trebuit să fie modificate.
 
Valoarea totală a proiectului este de 765.625,18 lei, din care contribuția proprie a municipiului Rădăuți este de 149.166,99 lei inclusiv TVA.III. Ședința ordinară din data de 26 august 2021 (Ordinea de zi este disponibilă aici)
             1. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție la 30.06.2021La 6 luni sunt aprobate execuțiile bugetare ale municipiului Rădăuți (secțiunea funcționare și secțiunea dezvoltare) și execuțiile bugetare ale instituțiilor subordonate Primăriei / Consiliului Local Rădăuți, adică sumele cheltuite efectiv din cât s-a prevăzut în bugetul aprobat la începutul anului.
 

            Anexa 1 reprezintă secțiunea de funcționare și este împărțită pe venituri și cheltuieli, iar Anexa 2, secțiunea de dezvoltare (pag. 18), împărțită similar.
 
Detalii privind textul hotărârii, aici.

        2. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire rampă pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la sediul SPCLEP Rădăuți, din strada Tudor Vladimirescu, municipiul Rădăuți Lucrările principale vor fi:Spargerea parapetului pentru creare gol acces;Creare rampă de acces pentru persoane cu dizabilități din beton armat;Placarea treptelor cu marmură, travertin sau piatră;Montare mână curentă acces rampă;Lucrări de reparații la învelitoare, jgheaburi și burlane. 
Valoarea totală pentru proiectare, diriginte de șantier, avize, acorduri, cote ISC, cheltuieli diverse și neprevăzute = 1.985,00 lei (TVA inclus)
 
Valoarea totală a lucrărilor de construcții + montaj = 27.685,75 lei (TVA inclus)
TOTAL VALOARE = 29.670,75 lei (TVA inclus)
 
Durata estimată a serviciilor de proiectare este de 10 zile. Durata estimată a executării lucrărilor de construcții este de 90 de zile de la momentul semnării contractului cu societatea câștigătoare.
 
Detalii privind textul hotărârii aici.
      3. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Demolare și construire grupuri sanitare noi în Parc 1 din strada Piața Unirii, municipiul Rădăuți, județul Suceava”Caracteristicile investiției:montare pișoare, vase WC, lavoare, corpuri de încălzire (radiatoare, calorifere);fundații, zidării, finisaje si zugrăveli;turnare șape autonivelante, montare gresie;placare pereți cu faianță, procurare pișoare, vasuri WC, lavoare, WC pentru persoane cu dizabilități;instalații electrice, sanitare și termice;creare grup sanitar pentru persoane cu dizabilități;zona lavoare femei + grup sanitar femei;zona lavoare bărbați + grup sanitar bărbați; 
Valoarea totală pentru proiectare, diriginte de șantier, avize, acorduri, cote ISC, cheltuieli diverse și neprevăzute = 13.305,00 lei (TVA inclus)
 
Valoarea totală a lucrărilor de construcții + montaj = 372.622,38 lei (TVA inclus)
TOTAL VALOARE = 386.427,38 ron (TVA inclus)
 
Durata estimată a serviciilor de proiectare este de 30 zile. Durata estimată a executarii lucrărilor de construcții este de 12 luni de la momentul semnării contractului cu societatea câștigătoare.
 
Detalii privind textul hotărârii aici.
         4. Hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,,Proiectare și execuție – Amenajare alee pietonală, strada Calea Bucovinei, nr. 3C, zona cuprinsă de la intersecția cu str. Eudoxiu Hurmuzachi până la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi în mun. Rădăuti, jud. Suceava, proiectare, execuție lucrări, diriginte, comisioane”. 

Valoarea totală a investiției, conform ofertelor, este de 560.000 lei cu TVA. 
Anul acesta se va realiza doar proiectarea investiției si comisioanele aferente, respectiv se vor retrage creditele în suma de 500.000 lei, întrucât sunt începute lucrări la alte investiții, iar creditele bugetare sunt insuficiente.

Detalii privind textul hotărârii aici.
       5. Hotărâre privind ,,Acordarea Diplomei de aur și a unui premiu, cuplurilor din Municipiul Rădăuți care au împlinit/ împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, în cursul anului 2021” 

Primăria Rădăuți organizează o ceremonie în ultimul weekend din luna august, în cadrul festivităților prilejuite de ,,Târgul Olarilor”, cu prezența consilierilor locali, în cadrul căreia se vor acorda o diplomă și suma de 500 de lei din bugetul local, sub forma de premiu, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la căsătorie.
Premiul se acordă la cererea scrisă a persoanelor îndreptățite, care au depus la registratura Primăriei Municipiului Rădăuți o astfel de solicitare, însoțită de următoarele documente:actele de identitate ale ambilor soți din care să rezulte că au domiciliul stabilit pe raza municipiului Rădăuți;certificatul de căsătorie.Detalii privind textul hotărârii aici.


         6. Hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în anul 2021, din bugetul propriu al Municipiului Rădăuți, pentru activități nonprofit de interes local.
Obiectivul programului este de a stimula organizațiile neguvernamentale în activități sociale, religioase și de tineret.

Beneficiarii direcți ai programului sunt:organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități sociale și activități pentru tineret;cultele religioase;Suma totală alocată pentru acest program, în anul 2021, este de 205.000 lei. Repartizarea bugetului alocat pentru acordarea finanțărilor nerambursabile este următoarea:Social: 50.000 leiCulte religioase: 150.000 leiTineret: 5.000 leiDetalii privind textul hotărârii aici.
          7. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99089/16.08.2021 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma și Damian Rădăuți, prin transformarea unor posturi.  
Printre modificările făcute se numără transformarea următoarelor posturi:psiholog principal în psiholog clinician stagiar cu studii superioare;asistent medical generalist, secția ATI în asistent medical generalist cu studii superioare;secretar (compartiment de achiziții) în referent de specialitate debutant cu studii superioare;medic specialist pediatrie în medic primar, specialitatea pediatrie;asistent medical generalist, cabinet oncologie în asistent medical generalist debutant.Detalii privind textul hotărârii aici.
            8. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată, prestate de către Spitalul ,,Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți. 

La referatul înaintat de directorul medical al spitalului sunt anexate listele cu noile tarife medicale prestate persoanelor care nu prezintă dovada de asigurat în domeniul sănătății, precum și pentru serviciile care nu sunt decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate Suceava.

Spre exemplu, un test COVID costă 100 de lei, o spitalizare în regim preferențial este 100 lei/zi/pat, serviciile hoteliere pentru însoțitor: 50 lei/zi, o consultație la un medic primar: 200 lei. Toate tarifele pot fi regăsite în textul hotărârii.

Detalii privind textul hotărârii aici.
 
     9. Hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine publică la nivelul Municipiului Rădăuți. 
Proiectul de hotărâre de Consiliu Local nu a fost publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Rădăuți, deși este un act administrativ cu caracter normativ, de interes general.
  IV. Ședința extraordinară din data de 30 august 2021  
              1. Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 
Printre modificările aduse de rectificare se numără:alocarea sumei de 32.000 de lei pentru crearea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități la sediul SPCLEP;alocarea sumei de 500.000 de lei pentru reabilitarea unor străzi din muncipiu: Str. Bogdan Vodă, str. Gării, Str. Spitalului, Str. Teiului, Str. Iraclie Porumbescu, Str. Volovățului, Str. Ion Nistor, Str. C.D. Gherea, str. Dimitrie Dan, Str. Școlii Noi, Str. Piața Unirii, Str. Mărțișor, Str. Măcelarilor, Str. Topliței, Str. Horia, str. Grănicerului, str. Sf. Dumitru, str. Pictor Grigorescu – proiectare, execuție, lucrări, dirigenție șantier, comisioane ISC;această sumă de 500.000 lei a fost luată de la proiectul privind amenajarea unei alei pietonale în zona Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”;Detalii privind textul hotărârii aici.

               2. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi Frâncei + tronson Frâncei – cămin persoane vârstnice (azil), Mihai Bodnar, Abatorului, Andronic Motrescu – parțial”. 
Proiectantul general este SC PESEROAD SRL, iar în cadrul hotărârii sunt prevăzute toate detaliile tehnice privind modernizarea străzilor menționate. Străzile propuse spre modernizare au o lungime totală de 4034 metri.
 
Pentru străzile Frâncei, Mihai Bodnar, Abatorului și Andronic Motrescu – tronson I vor fi: strat existent de balast (20 de cm); strat de fundație de balast (20 cm); strat de bază (anrobat bituminos cu pietriș concasat); strat de legătură – beton asfaltic (5 cm); strat de uzură (4 cm).
 
Valoarea totală: 3.406.943 lei fără TVA (aprox. 716.000 de euro).
Proiectul este unul depus din anii trecuți pentru finanțare POR, pe fonduri europene.
 
Detalii privind textul hotărârii aici.

                3. Hotărâre de modificare a HCL 74/22.04.2021 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare străzi Frâncei + tronson Frâncei – cămin persoane vârstnice (azil), Mihai Bodnar, Abatorului, Andronic Motrescu – parțial” având codul SMIS 151370 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9.
 
În cadrul clarificărilor cerute de POR (Programul Operațional Regional), a fost solicitată o hotărâre de Consiliu Local din care să rezulte valoarea totală a lucrărilor, acesta fiind motivul emiterii acestei hotărâri. Valoarea totală a acestuia este de 3.623.308 lei, din care contribuția primăriei este 546.728 lei, la care se adaugă 4.760 lei cheltuieli neeligibile. 
 
Detalii privind textul hotărârii aici. 


Copyright © 2021, Asociația Rădăuțiul Civic
Dă mai departe