Newsletter-ul cetățeanului – februarie 2022

În luna februarie 2022, la nivelul Municipiului Rădăuți au avut loc trei ședințe de Consiliu Local după cum urmează, potrivit convocărilor realizate de Primarul Municipiului Rădăuți: https://primariaradauti.ro/monitorul-oficial-local/dispozitii-ale-primarului/

– o ședință ordinară, în data de 24 februarie 2022;
– o ședință extraordinară în data de 8 februarie 2022
– o ședință extraordinară în data de 18 februarie 2022;


Vom prezenta mai jos rezumatele acestora, în ordine cronologică, astfel:
 I. Ședința extraordinară din 8 februarie 2022 (Ordinea de zi este disponibilă aici)1. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare iluminat public prin montare stâlpi iluminat treceri pietoni pe str. Calea Bucovinei din municipiul Rădăuți, județul Suceava».Documentația aprobată prin prezenta hotărâre stabilește principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții constând în modernizarea iluminatului public pe strada Calea Bucovinei.

Montarea unor stâlpi de iluminat în zona trecerilor de pietoni, pe strada Calea Bucovinei, va asigura un nivel de iluminare mai ridicat decât în restul străzii, acest lucru fiind necesar deoarece sistemul de iluminat public existent este vechi și apar numeroase avarii care necesită timp și cheltuieli mari pentru remediere.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. PANINOPOL S.R.L, Rădăuți. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 17.981,31 lei, din care valoarea C+M (construcții+montaj) este de 16.236,31 lei TVA inclus.
Detalii privind textul hotărârii, aici.


2. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare și extindere rețea iluminat public prin montare stalpi iluminat zona Centrală- Piața Unirii»

Documentația aprobată prin prezenta hotărâre stabilește principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții, ce va rezolva problema iluminatului public în zona Centrală, Piața Unirii din municipiul Rădăuți.

Realizarea acestui obiectiv de investiții este necesară deoarece, în prezent, sunt anumite tronsoane pe care există numeroase avarii din cauza faptului că rețeaua existentă este veche, creând un disconfort atât pentru traficul auto și pietonal, cât și pentru
proprietarii de imobile din acele zone.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. PANINOPOL S.R.L, Rădăuți prin documentația realizată.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 950.492,49 lei, din care valoarea C+M(construcții+montaj) este de 876.568,73 lei TVA inclus.
Detalii privind textul hotărârii, aici.

3. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare sistem iluminat public stradal prin înlocuire corpuri de iluminat vechi cu corpuri noi cu led în municipiul Rădăuți, județul Suceava>>
Documentația aprobată prin prezenta hotărâre stabilește principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții constând în modernizarea sistemului de iluminat public, prin instalarea de corpuri de iluminat cu led în municipiul Rădăuți.

Realizarea acestui obiectiv de investiții va rezolva problema iluminatului public în municipiul Rădăuți, întrucât, în prezent, sunt anumite tronsoane pe care există numeroase avarii, din cauza faptului că rețeaua existentă este veche, creând un disconfort atât pentru traficul auto și pietonal, cât și pentru proprietarii de imobile din acele zone. Prin acest proiect se dorește și înlocuirea corpurilor vechi de iluminat cu corpuri de iluminat noi cu led, pentru a reduce consumul de energie la nivelul municipiului Rădăuți.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. PANINOPOL S.R.L, Rădăuți, prin documentația realizată.
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 207.084,85 lei, din care valoarea C+M(construcții+montaj) este de 206.084,85 lei TVA inclus.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


4. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiectare și execuție rețea electrică de iluminat public subteran pe str. Putnei, de la sensul giratoriu (Sinangoga Mare) intersecție cu strada Pictor Grigorescu în municipiul Rădăuți, județul Suceava»Documentația aprobată prin prezenta hotărâre stabilește principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții constând în proiectare și execuție rețea electrică de iluminat public subteran, pe str. Putnei, de la sensul giratoriu (Sinangoga Mare) până la intersecția cu strada Pictor Grigorescu, în municipiul Rădăuți.

Realizarea acestui obiectiv de investiții va rezolva problema iluminatului public pe strada Putnei, în sensul de a se putea realiza în deplină siguranță traficul auto și pietonal, cât și îmbunătățirea vieții proprietarilor de imobile din acele zone, deoarece sistemul de iluminat public existent este vechi și apar numeroase avarii care necesită timp și cheltuieli mari pentru remediere.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. PANINOPOL S.R.L, Rădăuți prin documentația realizată.
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 276.359,86 lei, din care valoarea C+M(construcții+montaj) este de 272.649,86 lei TVA inclus.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


5. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Realizare parcări cu pavaj în municipiul Rădăuți,județul Suceava»


Documentația aprobată prin prezenta hotărâre stabilește principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind realizarea de parcări cu pavaj în mun. Rădăuți.
Realizarea acestui obiectiv de investiții este oportună întrucât locurile de parcare sunt insuficiente, fiind necesară amenajarea unor noi locuri de parcare, unde locatarii din zonă să își poată parca mașinile.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. PANINOPOL S.R.L, Rădăuți prin documentația realizată.
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 128.785,11 lei, din care valoarea C+M (construcții+montaj) este de 1 16.005,11 lei TVA inclus.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


6. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiectare și execuție amenajare parcări cu pavaj strada Bogdan Vodă (lângă loc de joacă) din municipiul Rădăuți, județul Suceava»

Documentația aprobată prin prezenta hotărâre stabilește principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind amenajarea de parcări cu pavaj pe sr. Bogdan Vodă.

Realizarea acestui obiectiv de investiții este oportună, întrucât zona respectivă este o zonă de locuințe colective, respectiv blocurile Bogdan Vodă nr. 89, unde locurile de parcare sunt insuficiente, fiind necesară amenajarea de noi locuri de parcare, unde locatarii din zonă să își poată parca mașinile.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. PANINOPOL S.R.L, Rădăuți, prin documentația realizată.
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 163.811,14 lei, din care valoarea C+M(construcții+montaj) este de 147.171,14 lei TVA inclus.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


7. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare teren în vederea înființării unor locuri de parcare la Târgul Obor, strada 1 Mai din municipiul Rădăuți, județul Suceava>>


Documentația aprobată prin prezenta hotărâre stabilește principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind amenajarea terenului în vederea înființării unor locuri de parcare la Târgul Obor din Rădăuți.

Realizarea acestui obiectiv de investiții este necesară întrucât, în prezent, în weekend-uri se desfășoară Târgul Auto și există doar o parcare mică amenajată în respectiva zonă, fapt care constituie un adevărat pericol pentru atât pentru localnici, cât și pentru participanții la târg.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. PANINOPOL S.R.L, Rădăuți, prin documentația realizată.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 208.731,35 lei, din care valoarea C+M (construcție+montaj) este de 197.251,35 lei TVA inclus.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

8. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparații capitale camera 16, Primăria Municipiului Rădăuți»

Documentația aprobată prin prezenta hotărâre stabilește principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind realizarea reparației capitale a camerei 16 din Primăria municipiului Rădăuți.

Realizarea acestui obiectiv de investiții este necesar funcționării noilor compartimente rezultate în urma reorganizării aparatului de specialitate al Primarului. Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. PANINOPOL S.R.L, Rădăuți, prin documentația realizată.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 20.190,49 lei, din care valoarea C+M(construcții+montaj) este de 20.190,49 lei TVA inclus.

Detalii privind textul hotărârii, aici.
9. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Achiziții și montare toc și ușă acces din lemn de stejar pentru camerele 38, 39, 41 la Primăria Rădăuți din Municipiului Rădăuți, județul Suceava»


Documentația aprobată prin prezenta hotărâre stabilește principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind achiziționarea și montarea a trei uși de stejar cu tot cu toc la camerele 38, 39, 41 din cadrul Primăriei mun. Rădăuți.

Realizarea acestui obiectiv de investiții este necesar întrucât ușile de la camerele sus-menționate sunt degradate și dau un aspect inestetic clădirii Primăriei, clădire de patrimoniu și pentru a cărei întreținere trebuie respectate anumite rigori legislative prevăzute special pentru clădirile de patrimoniu.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. PANINOPOL S.R.L, Rădăuți, prin documentația realizată.
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 19.726,23 lei, din care valoarea C+M(construcții+montaj) este de 19.726,23 lei TVA inclus.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


10. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Reparatii pereți, fațadă, coșuri de fum din str. Ștefan cel Mare, nr. 111 în Municipiul Rădăuți, județul Suceava»


Documentația aprobată prin prezenta hotărâre stabilește principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind repararea pereților, fațadei și coșurile de fum la imobilul din str. Ștefan cel Mare, nr. 111.

Aprobarea acestei investiții este imperios necesară deoarece chiriașii ce locuiesc în imobilul sus-menționat nu pot trăi în condiții decente dacă nu se intervine în regim de urgență, în sensul renovării imobilului.

Indicatorii tehnico-economici au fost stabiliți de SC PANINOPOL SRL Rădăuți, prin documentația realizată.
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 46.300,01 lei (TVA inclus) din care valoarea C+M (construcții+montaj) este de 44.700,01 lei (TVA inclus).

Detalii privind textul hotărârii, aici.


11. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiectare și execuție alimentare cu apă str. Pozenului în municipiul Rădăuți, județul Suceava»Documentația aprobată prin prezenta hotărâre stabilește principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind proiectarea și executarea alimentării cu apă a străzii Pozenului din municipiul Rădăuți.

Realizarea acestui obiectiv este necesară deoarece pe strada Pozenului nu există rețea de alimentară cu apă, iar la Primăria Rădăuți au fost înregistrate numeroase cereri din partea locuitorilor prin care solicită branșarea la o rețea de alimentare.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. PANINOPOL S.R.L, Rădăuți, prin documentația realizată.
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 126.805,71 lei, din care valoarea C+M (construcții+montaj) este de 1 10.433,71 lei TVA inclus.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


12. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiectare și execuție alimentare cu apă str. Mihai Pitei în municipiul Rădăuți, județul Suceava»

Documentația aprobată prin prezenta hotărâre stabilește principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind proiectarea și executarea alimentării cu apă a străzii Mihai Pitei din municipiul Rădăuți.

Realizarea acestui obiectiv este necesară deoarece pe strada Mihai Pitei nu este există rețea de alimentară cu apă, iar la Primăria Rădăuți au fost înregistrate numeroase cereri din partea locuitorilor prin care solicită branșarea la o rețea de alimentare.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. PANINOPOL S.R.L, Rădăuți prin documentația realizată.
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 172.589,78 lei, din care valoarea C+M (construcții+montaj) este de 154.736,78 lei TVA inclus.
Detalii privind textul hotărârii, aici.

13. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiectare și execuție canalizare din zona Centrală, Piața Unirii în Municipiul Rădăuți, județul Suceava»


Documentația aprobată prin prezenta hotărâre stabilește principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind proiectarea și executarea canalizării în zona centrală din mun. Rădăuți.

Realizarea acestui obiectiv este necesară deoarece zona centrală a Municipiului, având un caracter de centru istoric cu o arhitectură deosebită, a fost văduvită de crearea tuturor condițiilor de infrastructură necesare dezvoltării și derulării activităților comerciale specifice.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. PANINOPOL S.R.L, Rădăuți prin documentația realizată.
Valoarea totală a investiției. inclusiv TVA este de 509.402,81 lei, din care valoarea C+M (construcții+montaj) este de 454.427.81 lei TVA inclus.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


14. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Retehnologizarea/implementarea unei/ unor capacități de producere a energiei termice pentru Centrala de Cogenerare de înaltă eficientă de 28 MW în municipiul Rădăuti, județul Suceava»Realizarea acestui obiectiv de investiții este necesară întrucât cazanele existente au o vechime de peste 10 ani și necesită înlocuirea, de urgență, cu unele noi, întrucât cele existente nu mai dau randament, prezentând avarii repetate și punând în pericol furnizarea agentului/energiei termice la parametri normali pentru a putea asigura un microclimat corespunzător cetățenilor racordați la sistemul centralizat de termoficare al municipiului.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. PANINOPOL S.R.L. Rădăuți, prin documentația realizată.
Valoarea totală a investiției. inclusiv TVA este de 4.480.897,53 lei, din care valoarea C+M (construcții+montaj) este de 4.109.181.93 lei TVA inclus.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


15. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiectare și execuție reabilitare cu asfalt, str. Simion Bărnuțiu în municipiul Rădăuți, județul Suceava»


Realizarea acestui obiectiv de investiții va asigura un trafic auto și pietonal corespunzător pe stradă Simion Bărnuțiu și, totodată, creșterea calității vieții cetățenilor riverani. Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. PANINOPOL S.R.L. Rădăuți prin documentația realizată.
Valoarea totală a investiției. inclusiv TVA este de 537.753,17 lei, din care valoarea C+M este de 468.379,17 lei TVA inclus.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


16. Hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la anumite obiective de investiții din lista obiectivelor de investiții buget local 2022.


Având în vedere propunerea de buget de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți, precum și al unităților subordonate Consiliului Local al Municipiului Rădăuți supus spre aprobare pe anul 2022 și faptul că pentru realizarea lucrărilor de modernizare trebuie alocate resurse financiare, iar unele lucrări nu pot fi executate decât în sezonul cald, s-a aprobat eșalonarea financiară pentru 2 ani, respectiv 2022-2023.

Creditele de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivele de investiții pentru perioada 2019-2020 erau aprobate anterior prin hotărâri de consiliul local, drept pentru care se impune abrogarea următoarelor hotărâri de consiliul local: HCL 213/08.10.2021; HCL nr. 222/29. 10.202 1; HCL nr.102/27.05.2021; HCL 266/24. 11.2021; HCL nr. 219/29.10.2021; HCL nr. 218/29.10.2021; HCL nr. 165/26.08.2021; HCL 89/22.04.2021; HCL nr. 239/29.10.2021; HCL nr. 254/24. 11 .2021.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


17. Hotărâre privind aprobarea Bugetului propriu al Municipiului Rădăuți și al unităților subordonate Consiliului Local al Municipiului Rădăuți, pentru anul 2022.

Totalul veniturilor prevăzute în bugetul local al Municipiului Rădăuți pe anul 2022 este de 103.154.860 lei, din care, venituri proprii = 51.405.010 lei (50%) (impozite și taxe locale, sume defalcate din impozitul pe venit, etc.), sume defalcate din TVA 9.152.000 lei, subvenții = 23.11 1.380 lei, sume FEDR + FSE= 19.486.470 lei.

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazează pe constatarea, evaluarea și inventarierea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și pe alte elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Donațiile și sponsorizările se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli numai după încasarea lor.

Impozitele și taxele locale percepute în Municipiul Rădăuți în anul 2022 sunt cele aprobate prin H.C.L. nr. 277/21.12.2021, valorile cuprinse în buget ținând cont de indexarea sumelor fixe care stau la baza calculului unor impozite și taxe locale cu 2,63%, adică rata inflației aferentă anului 2020, raportat de I.N.S.

În completarea veniturilor proprii, au fost repartizate Municipiului Rădăuți, următoarele sume:
– 27.138.000 lei repartizată prin Decizia nr. 55 din 04.01.2022 a șefului Administrației Județene a finanțelor publice Suceava, transmisă prin adresa A.J.F.P. Suceava nr. SVG STZ / 9 / 05.01.2022;
– 1.300.000 lei repartizată prin Hotărîrea Consiliului Județean Suceava nr. I 14.01.2022 privind aprobarea repartizării pe unitățile administrativ-teritoriale din Județul Suceava a sumei de 32.994 mii lei, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Suceava, pe anul 2022, transmisă prin adresa Consiliului Județean nr. 1295/14.01.2022, înregistrată la Primăria Mun. Rădăuți cu nr. 771/14.01.2022;
– 4.750.540,30 lei, repartizată prin Anexa nr.7 din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, publicată în M.O. al României nr. 1238/28.12.2021, transmisă prin adresa Consiliului Județean nr. 568/07.01.2022.

Această sumă este repartizată bugetului local al municipiului, dar nu este virată efectiv astfel încît să fie cuprinsă în bugetul local.
Fundamentarea cheltuielilor bugetului local pentru anul 2022 s-a efectuat în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor estimate a se realiza. Conform principiului echilibrului, prevăzut la art. 13 al Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți. Ca atare, s-a prevăzut în bugetul anului 2022, faptul că excedentul anului financiar 2021 va acoperi deficitele secțiunilor de funcționare, respectiv de dezvoltare, în condițiile legii.

Astfel, suma de 128.000 lei, din excedentul anului 2021, va reprezenta sursă de finanțare a deficitului secțiunii de funcționare, iar suma de 12.477.610 lei, din același excedent, va constitui sursă de finanțare a deficitului secțiunii de dezvoltare.
Investițiile noi au la bază referatele Direcției Tehnice, compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Rădăuți, înregistrate cu nr. 318047/25.01.2022, nr. 31792/25.01.2022, nr. 31575/18.01.2022, nr. 31700/20.01.2022, nr. 31502/14.01.2022, nr. 31430/13.01.2022, nr. 3 1245/10.012022; referatul înregistrat cu nr. 892/17.01.2022 al Compartimentului de proiecte și programe.

Detalii privind textul hotărârii, aici. II. Ședința extraordinară din 18 februarie 2022
(Ordinea de zi este disponibilă aici)       1. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare cu asfalt str. Grânelor, str. Ciocârliei, str. Câmpului și str. C. Brâncoveanu în municipiul Rădăuți, județul Suceava»Proiectant: SC PESEROAD SRL

Sursa de finanțare: Buget local și alte surse legal constituite

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 3.000.000 lei, din care valoarea C+M este de 2.482.468,52 lei TVA inclus.
Lungimea totală a străzilor: 1.615,00 m
Lățime platformă/parte carosabilă:
– 8.00 m/6.00 m pentru str. Grânelor: L=460,00 m:
– 8.00 m/6.00 m pentru str. Ciocârliei: L=438,00 m;
– 5.00 m/4.00 m pentru str. Câmpului: L=413,00 m;
– 5.00 m/4.00 m pentru str. C. Brâncoveanu: L=304,00 m;

Sistem rutier:
– decaparea stratului vegetal în grosime de 40 de cm;
– 10 cm strat blocaj din refuz de ciur;
– strat de fundație din agregate naturale (balast), cu funcție de rezistență în grosime de 25
de cm;
– strat de bază din piatră spartă de 15 cm grosime;
– strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BADPC22,4 de 6 cm
grosime;
– strat de uzură din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime

Detalii privind textul hotărârii, aici.


       2. Hotărâre privind aprobarea fișei de proiect «Modernizare cu asfalt str. Grânelor, str. Ciocârliei, str. Câmpului și str. C. Brâncoveanu în municipiul Rădăuți, județul Suceava» în vederea depunerii la Gal Urban Rădăuți, în cadrul Programului operațional Regional – Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității.

Valoare totală proiect: 3.000.000,00 lei TVA inclus
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 3.000.000 lei TVA inclus
I. FEDR (95%): 2.850.000,00 lei
II. Buget de stat (3%): 90.000,00 lei
III. Contribuție proprie beneficiar la cheltuieli eligibile (2%): 60.000,00 lei
Durata estimată a proiectului 18 luni dar nu mai târziu de 31.12.2023.

Detalii privind textul hotărârii, aici. III. Ședința extraordinară din 24 februarie 2022
(Ordinea de zi este disponibilă aici     1. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție la 31.02.2021 (punctul 3 pe ordinea de zi)

Încasările până la 31 decembrie 2021 la bugetul local, secțiunea funcționare, sunt de 67.165.998 lei. Din încasările realizate s-au cheltuit pentru secțiunea de funcționare suma de 57.158.161 lei și a rămas un excedent de 10.007.837 lei.
Încasările pentru secțiunea de dezvoltare sunt în sumă de 16.263.260 lei și s-au cheltuit 17.413.113 lei, din care a rămas un deficit de -1.149.853 lei.

Veniturile s-au realizat din venituri proprii, cote defalcate, impozitul pe venit, sume din TVA, precum și subvenții. Cheltuielile au fost efectuate pentru salarii, în valoare de 19.532.206 lei, cheltuieli materiale 15.439.333 lei, dobânzi aferente datoriei publice externe 1.820.946 lei, asistență socială 2.913.562 lei, subvenții 9.243.650 lei, transferuri 4.968.369 lei, alte transferuri (învățământul particular sau confesional acreditat, transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară) 515.847 lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 270.653 lei, alte cheltuieli 1.525.884 lei ( burse, asociații și fundații, susținerea cultelor, fondul de handicap), rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale 3.652.293 lei, recuperare ani precedenți -180.850 lei și investiții 14.869.381 lei, pentru capitolele administrație, datorie publică, ordine publică, învățământ, sănătate, cultură, culte, asistență socială, iluminat, salubritate, drumuri, mediu și sport, conform creditelor aprobate. Aceste cheltuieli au fost efectuate în limita bugetului aprobat, iar la investiții, pentru proiectele aprobate.

Încasările la 31 decembrie 2021 din activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii la secțiunea funcționare sunt de 92.662.403 lei. Din încasările realizate s-au cheltuit pentru secțiunea funcționare sunt de 89.229.154 lei, rezultând un excedent de 3.433.249 lei, iar la secțiunea de dezvoltare s-au realizat încasări în sumă de 4.301.855 lei dintre care s-au cheltuit 4.273.637 lei, rezultând un excedent de 28.218 lei. Cheltuielile au fost efectuate pentru salarii 66.701.490 lei, cheltuieli materiale 22.833.421 lei, alte investiții 4.273.637 lei. Aceste cheltuieli au fost efectuate în limita bugetului aprobat.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

       2. Hotărâre privind organizarea Târgului Mărțișor 2022 (punctul 4 pe ordinea de zi)

Pentru realizarea acestui obiectiv, sunt propuse spre analiză și aprobare următoarele:
– alocarea terenului aparținând domeniului public al Municipiului Rădăuți, str. Piața Unirii FN( Zona pietonală) pe perioada desfășurării evenimentului către comercianți;
– perceperea taxei de ocupare a domeniului public în cuantum de 3,20 lei/mp/zi.
– sumele încasate se fac venit al bugetului local al Municipiului Rădăuți.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

       3. Hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale (punctul 5 pe ordinea de zi)

Prezenta hotărâre are ca scop prevenirea acumulării de către contribuabili a noii datorii la bugetul local care ar putea conduce la declanșarea procedurilor de insolvență, necesitatea acordării unor șanse de redresare economică, în special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de criza SARS COV-2,

Detalii privind textul hotărârii, aici.


      4. Hotărâre privind acordarea de facilități fiscale pentru contribuabili persoane fizice și juridice (punctul 6 pe ordinea de zi)
 
Se aproba reducerea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren aferent anului 2022, pentru un număr de 17 contribuabili, persoane fizice, în sumă totală de 5.838 lei și se resping 3 solicitări pentru acordarea de facilități fiscale.
– se aprobă scutirea la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2022, pentru Asociația Națională Apostolică Emanuel a Romilor Creștini din zona Moldovei și Rădăuților, cu sediul în municipiul Rădăuți, str. Fundătura Topliței nr. 4 pentru imobilul situat în municipiul Rădăuți, str. Parcului nr. 2, în sumă totală de 9.444 lei.
– se aprobă scutirea la plata impozitului pe teren aferent anului 2022, pentru Asociația Națională Apostolică Emanuel a Romilor Creștini din zona Moldovei și Rădăuților, cu sediul în municipiul Rădăuți, str. Fundătura Topliței nr. 4 pentru terenul situat în municipiul Rădăuți, str. Parcului nr. 2, în sumă totală de 278 lei.
– se aprobă scutirea la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2022, pentru Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor Speranța, cu sediul în municipiul Rădăuți, str. Piața Uniri, nr. 4A pentru imobilul situat în municipiul Rădăuți, str. Piața Unirii nr. 4A, în sumă totală de 5.160 lei.
– se aprobă scutirea la plata impozitului pe teren aferent anului 2022, pentru Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor Speranța, cu sediul în municipiul Rădăuți, str. Piața Uniri, nr. 4A pentru terenul situat în municipiul Rădăuți, str. Piața Unirii nr. 4A, în sumă totală de 179 lei.
– se aprobă scutirea la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2022, pentru Fundația Congregațio Jesu cu sediul în localitatea Popești, sos. Olteniței, nr. 6, judetul Ilfov pentru imobilul situat în municipiul Rădăuți, str. Petru Rareș nr. 10, în sumă totală de 825 lei.
– se aprobă scutirea la plata impozitului pe teren aferent anului 2022, pentru Fundația Congregațio Jesu cu sediul în localitatea Popești, sos. Olteniței, nr. 6, judetul Ilfov pentru terenul situat în municipiul Rădăuți, str. Petru Rareș nr. 10, în sumă totală de 426lei.
– se aprobă scutirea la plata impozitului pe teren aferent anului 2022, pentru Fundația Congregațio Jesu cu sediul în localitatea Popești, sos. Olteniței, nr. 6, judetul Ilfov pentru terenul situat în municipiul Rădăuți, str. Oltea Doamna nr.7, în sumă totală de 546 lei.
– se aprobă scutirea la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2022, pentru Asociația I.S.E.A. cu sediul în municipiul Rădăuți, str. Oltea Doamna, nr. 7, pentru imobilul situat în municipiul Rădăuți, str. Putnei nr. 146, în sumă totală de 69.527 lei.
– se aprobă scutirea la plata impozitului pe teren aferent anului 2022, pentru Asociația I.S.E.A. cu sediul în municipiul Rădăuți, str. Oltea Doamna, nr. 7, pentru imobilul situat în municipiul Rădăuți, str. Putnei nr. 146, în sumă totală de 243 lei.
– se aprobă scutirea la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2022, pentru Mănăstirea Bogdana. cu sediul în municipiul Rădăuți, str.. Bogdan Vodă, nr. 6, pentru imobilul cabinet stomatologic situat în municipiul Rădăuți, str. Calea Bucovinei nr. 201, în sumă totală de 3.790 lei.

       5. Hotărâre privind acordarea acordării unui stimulent financiar pentru medici din cadrul Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma și Damian
 (punctul 7 pe ordinea de zi)Se vor acorda stimulente financiare pentru 4 medici specialiști din cadrul Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma și Damian, după cum urmează:
– Makkai – Popa Mihai – Vladimir medic psihiatru, un stimulent financiar în cuantum de 4.500 lei
– Cuzub Dmitri medic specialist urolog, un stimulent financiar în cuantum de 4.500 lei
– Dobînda Monica – Andreea medic specialist psihiatrie, un stimulent financiar în cuantum de 4.500 lei
– Brighidin Valeriu medic medicină generală cu competențe în medicină de urgență, un stimulent financiar în cuantum de 7.200 lei.

Stimulentul se va acorda în tranșe lunare de 600 de lei pentru perioada ianuarie 2022 – decembrie 2022.

       6. Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafață de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A., în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului proprietatea SC MANDICI LIMITED SRL, situat în str. Mihai Viteazul fn, municipiul Rădăuți, județul Suceava (punctul 8 pe ordinea de zi)Inițierea acestui proiect vine în întâmpinarea rezolvării favorabile a unor solicitări din partea cetățenilor privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafață de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A., în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului proprietatea SC MANDICI LIMITED SRL, situat în str. Mihai Viteazul fn, municipiul Rădăuți, județul Suceava.
Constructorul va readuce terenul ocupat temporar pe durata executării lucrărilor la starea existentă la începerea acestora, va reface atât domeniul public, cât și cel privat.


       7. Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă neefectuat în anul 2021, de către domnul primar al Municipiului Rădăuți, Loghin Bogdan-Andrei, în anul 2022 (punctul 9 pe ordinea de zi)

Prezenta hotărâre are ca scop aprobarea zilelor de concediu de odihnă neefectuate aferente anului 2021, în număr de 13 zile pentru anul 2022.


       8. Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă neefectuat în anul 2021, de către domnul viceprimar al Municipiului Rădăuți, Țarevici Cezar-Ciprian, în anul 2022 (punctul 10 pe ordinea de zi)

Prezenta hotărâre are ca scop aprobarea zilelor de concediu de odihnă neefectuate aferente anului 2021, în număr de 10 zile pentru anul 2022.


       9. Hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Local Rădăuți în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct din cadrul Grădiniței cu program prelungit Micul Prinț Rădăuți (punctul 11 pe ordinea de zi)

Inspectoratul Județean Suceava, solicită supunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local și a unui membru supleant care să facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat aflate pe raza UAT Rădăuți dar și faptul că în prima etapă a desfășurării concursurilor nu s-au ocupat toate posturile scoase la concurs.


       10. Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 221/28.10.2020 privind constituirea de specialitate pe principalele domenii de activitate (punctul 12 pe ordinea de zi)

Se organizează un număr de 4 comisii de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Rădăuți, după cum urmează:
a) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură, formată din 5 consilieri:
– AIRINEI CRISTINA
– LUCHIAN CONSTANTIN
– MARTINESCU PAUL – TUDOR
– PREDA FLORIN – MIREL
– TATAR NISTOR


b) Comisia pentru amenajarea patrimoniului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și turism, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, formată din 5 consilieri:
– JECALO ADI – GHEORGHIȚĂ
– NICHIFORIUC CRISTINA – NICOLETA
– NICOLAU BOGDAN -ADRIAN
– ȚAREVICI CEZAR – CIPRIAN
– TIRON WERNER


c) Comisia pentru activități social – culturale, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, sport, agrement și protecție copii și tineret, formată din 5 consilieri:
– CALENCIUC ANCA – ELENA
– NANU LUCIAN – MIHAI
– ONICA MARIUS – NICOLAE
– TIBEICĂ SILVIU – CĂTĂLIN
– VASILOSCHI IULIAN – TEODOR


d) Comisia de administrație publică locală juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, formată din 5 consilieri:
– CALENCIUC ANCA – ELENA
– DOROȘCAN FLORIN – CONSTANTIN
– MITROFAN IONEL
– NANU LUCIAN – MIHAI
– SIMOTA GHEORGHE


       11. Hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali în Comisia de analiză, selecție a dosarelor și de repartizare a locuințelor construite prin ANL, în Consiliile de Administrație ale unor unități preuniversitare de învățământ din Municipiul Rădăuți, în comisia CEAC de la nivelul Colegiului Național Eudoxiu Hurmuzachi din Municipiul Rădăuți, în Consiliul de Administrației al Spitalului Sf. Dr. Cosma și Damian Rădăuți 
(punctul 13 pe ordinea de zi)

Proiectul de hotărâre este inițiat ca urmare a adoptării H.C.L. nr. 1/07.01.2022 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei Calenciuc Anca-Elena și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Rădăuți dar și a încheierii civile a Judecătoriei Rădăuți nr. 86/25.01.2021, privind validarea mandatului de consilier local al domnului Chipreanov Andrei, în cadrul Consiliului Local al municipiului Rădăuți.

Întrucât doamna Calenciuc Anca-Elena a fost desemnată ca membru în:
– Comisia de analiză, selecție a dosarelor și de repartizare a locuințelor construite prin ANL;
– Consiliile de Administrație ale unor unități preuniversitare de învățământ din Municipiul Rădăuți;
– Comisia CEAC de la nivelul Colegiului Național Eudoxiu Hurmuzachi din Municipiul Rădăuți;
– Consiliul de Administrație al Spitalului Sf. Dr. Cosma și Damian Rădăuți.


Locul acesteia fiind rămas vacant, se impune desemnarea unui/unor noi consilieri locali care să facă parte din comisiile/consiliile menționate anterior.
Dă mai departe