Newsletterul cetățeanului – iunie 2022

În luna iunie 2022, la nivelul Municipiului Rădăuți a avut loc o singură ședință a Consiliului Local, după cum urmează, potrivit convocării realizate de Primarul Municipiului Rădăuți: https://primariaradauti.ro/monitorul-oficial-local/dispozitii-ale-primarului/

– o ședință ordinară, în data de 23 iunie 2022;

Vom prezenta mai jos rezumatul acesteia, astfel:
 I. Ședința extraordinară din data de 23 iunie 2022 (Ordinea de zi este disponibilă aici)

1. Hotărâre  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2022 și modificarea și completarea listelor de investiții. (punctul 4 pe ordinea de zi)


Veniturile pe seama cărora se propune rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli provin din următoarele surse:
– încasarea unor venituri suplimentare, corespunzător indicatorului venit ,,Alte taxe”, în sumă de 20.000 lei;
– încasarea unor ,,Venituri din vânzarea unor locuințe construite din fondurile statului”, în sumă de 19.000 lei;
– evidențierea sumelor extrase din fonduri externe, conform contractelor de finanțare nr. 7718, respectiv nr. 7695, în sumă totală de 3.868.860 lei;

Listele de investiții se modifică și completează, după cum urmează:

Obiective din Lista obiectivelor Proiecte GAL, an 2022:
– modificarea sumelor alocate obiectivului ,,Construire locuințe sociale regim P+IE un ansamblu de clădire (8 apartamente) – CF 54318 (corp 3)” – 1.603.310 lei;
– modificarea sumelor alocate obiectivului ,,Construire locuințe sociale regim P+IE două ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54324 (corp 1 și corp 2)” – 3.192.640 lei

Obiective din lista obiectivelor de investiții din bugetul local pentru anul 2022:
– introducerea unui nou obiectiv de investiții constând în ,,Achiziție și montaj ușă acces la sediul SPCLEP Rădăuți” – 12.000 lei.
– suplimentarea obiectivului de investiții ,,Proiectare și execuție alimentare cu apă str. Pozenului din Municipiul Rădăuți” – 7.000 lei

Cheltuieli de funcționare:
– suplimentarea cu suma de 20.000 lei a cheltuielilor de protocol și prezentare, în vederea asigurării plăților cu premierea cuplurilor din Municipiul Rădăuți care au împlinit/împlinesc cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2022 și a premierii câștigătorului Taberei de pictură ,,Traian Postolache”.

Detalii privind textul hotărârii, aici.2. Hotărâre privind acordarea Diplomei de Aur și a unui premiu cuplurilor din Municipiul Rădăuți care au împlinit/împlinesc cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2022. (punctul 5 pe ordinea de zi)

În cadrul unei ceremonii organizate de către Primăria Rădăuți, cu ocazia Zilelor Rădăuțiului, în prezența consilierilor locali, s-au acordat diplome și premii de 500 lei, din bugetul local pe anul 2022, cuplurilor din Municipiul Rădăuți care au împlinit cel puțin 5- de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2022.Detalii privind textul hotărârii, aici.

3. Hotărâre privind acordarea trofeului „Penelul de Aur ” și a unui premiu către câștigătorul Taberei de Pictură Traian Postolache, ce s-a desfășurat în perioada 15.06.2022-24.06.2022. (punctul 6 pe ordinea de zi)

Tabăra de Pictură „Traian Postolache” ediția I desfășurată în perioada 15.06.2022- 24.06.2022, în cadrul căreia, timp de o săptămână, pictorii au participat la mese rotunde, ateliere în aer liber sau în interior, a fost finalizat cu vernisajul din 01.07.2022.

Juriul, format din profesoara Loredana Ceică, graficianul Mihai Pînzaru PIM și profesorul Dragoș Pătrașcu, în calitate de președinte, a desemnat câștigătorul trofeului „Penelul de aur” și al premiului de 2.000 de lei.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


4. Hotărâre privind aprobarea valorificării cantității de 58,46 mc volum brut masă lemnoasă din fondul forestier aflat pe raza Municipiului Rădăuți, proprietate publică/privată a municipiului Rădăuți, județul Suceava.  (punctul 7 pe ordinea de zi) 

Prin prezenta hotărâre s-a aprobat valorificarea lemnului rezultate din exploatarea a 58,46 mc masă lemnoasă astfel:
– 35mc, ca lemn de foc pentru consumul propriu al Parcului Zoo al Municipiului Rădăuți, pe perioada anului 2022;
– 23,46 mc pentru acordare ajutoare de urgență familiilor și persoanelor nevoiașe care au solicitat acest lucru, sub forma ajutorului de încălzire, în baza unei anchete sociale efectuate de către DAS, în funcție de cantitățile de material lemnos existene în depozitele Primăriei Municipiului Rădăuți. 

Detalii privind textul hotărârii, aici.

 5. Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat ulterior încheierii contractelor de achiziție publică în baza OG nr. 93/2021 și aprobarea cofinanțării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiții ”Continuare lucrări de realizare și dotare începute în baza autorizației de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Școala Generală cu clasele I-IV și Sala de sport situată în Municipiul Rădăuți, str. Oborului, nr. 144, jud. Suceava ”. (punctul 8 pe ordinea de zi)

Ca urmare a solicitărilor Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) și a finalizării procedurii de achiziție de lucrări, prin HCL nr. 18/30.01.2020 și HCL nr. 215/08.10.2021 s-a actualizat devizul general pentru obiectivul de investiții ,,Continuare lucrări de realizare și dotare începute în baza autorizației de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Școala Generală cu clasele I-IV și Sala de sport situată în Municipiul Rădăuți, str. Oborului, nr. 14A, jud. Suceava.

Ca urmare a acestei actualizări, cofinanțarea aprobată în valoarea de 838.869,08 lei prin HCL 215/10.15.2021, s-a majorat cu 231.859,92 lei, valoare ce va fi suportată din bugetul local, drept pentru care valoarea cofinanțării rezultate în urma actualizării este de 1.070.729 lei inclusiv T.V.A.

Detalii privind textul hotărârii, aici.


6. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparatii fațade (învelitoare inclusive turla și frontispiciu) din str. Piața Unirii, nr. 67 ”,municipiul Rădăuți, județul Suceava. (punctul 9 pe ordinea de zi)Prin prezenta hotărâre au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparații fațade (învelitoare inclusive turla și frontispiciu) din str. Piața Unirii, nr. 67, ”municipiul Rădăuți, județul Suceava.
Proiectant, S.C. BOHEMIA CONSTRUCT S.R.L. Rădăuți

Lucrările au fost următoarele:
– desfacere învelitoare existentă (țiglă ceramică);
– desfacere învelitoare din tabla zincată la turlă;
– desfacere jgheaburi și burlane tablă existente;
– curățarea țiglelor nedeteriorate;
– înlocuire elemente deteriorate din structura sarpantei (popi, pane, căpriori, asterială) inclusiv la turlă;
– montare învelitoare (țigle ceramice);
– montare învelitoare tablă din cupru la turlă;
– montare jgheaburi și cârlige susținere;
– montare burlane;
– schelă metalică;
– reparații tencuieli exterioare la frontispiciu;
– înlocuire ferestre lemn la turlă și la fontoane acoperiș.Valoarea totală a obiectivul de investiții „Reparație acoperiș (șarpantă și învelitoare inclusiv turla si frontispiciu) la clădirea din str. Piața Unirii nr. 67 este de 523.362 lei cu TVA.
Lucrările au fost începute în 2021 și au fost finalizate în 2022.

 7. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Acoperiș terasă plus închideri exterioare la căminul de persoane vârstnice din str. Frâncei, fn, ”municipiul Rădăuți, județul Suceava. (punctul 10 pe ordinea de zi)

Prin prezenta hotărâre au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Acoperiș terasă plus închideri exterioare la căminul de persoane vârstnice din str. Frâncei, fn,” municipiul Rădăuți, județul Suceava.Detalii privind textul hotărârii, aici. 8. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Achiziție și montare toc și ușă acces din lemn de stejar, camerele 37 (Sala de Ședințe) și 41 (Birou Contabilitate) la Primăria Rădăuți și Achiziție și montare toc și ușă acces la sediul SCLEP,”municipiul Rădăuți, județul Suceava. (punctul 11 pe ordinea de zi)

Realizarea acestui obiectiv de investiții este necesar întrucât clădirea Primăriei se află într-un amplu proces de reabilitare și se impune achiziționarea și schimbarea unor uși ce sunt degradate și dau un aspect inestetic clădirii Primăriei și clădirii SPCLEP, clădiri ce sunt de patrimoniu și pentru a căror întreținere trebuie respectate anumite rigori legislative prevăzute special pentru clădirile de patrimoniu.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. MBR CONSTRUCT 2020 S.R.L, Rădăuți prin documentația realizată și sunt prezentați ca anexă la prezentul proiect de hotărâre.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 29.680,15 lei, din care valoarea C+M(construcții+montaj) este de 29.680,15 lei TVA inclus.Detalii privind textul hotărârii, aici.

 9. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reparații exterioare și interioare Muzeu- Sala Albă și Depozit, ” municipiul Rădăuți, județul Suceava. (punctul 12 pe ordinea de zi)

Prin prezenta hotărâre s-au aprobat principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reparații exterioare și interioare Muzeu- Sala Albă și Depozit, ” pe baza necesității și oportunității realizării acestuia și care cuprinde soluțiile funcționale,
tehnologice, constructive și economice.

Principalii indicatori tehnico-economici au fost stabiliți de S.C. MBR CONSTRUCT 2020 S.R.L. prin documentația realizată.
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 91.564,99 lei, din care valoarea C+M (construcție+montaj) este de 91.564,99 lei TVA inclus.Detalii privind textul hotărârii, aici. 10. Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului “Sf. Dr. Cosma și Damian “Rădăuți. (punctul 14 pe ordinea de zi)

Prin această hotărâre s-a aprobat modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal „Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți, în sensul transformării postului de „farmacist specialist șef” în „farmacist șef”, din cadrul farmaciei cu circuit închis, poziția 465 din statul de funcții.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

 11. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism pentru „Întocmire PUZ realizare blocuri de locuințe colective regim de înălțime D+P+4E+M cu spațiu comercial la parter, acces auto, amenajare locuri de parcare” situate pe str. Volovățului nr. 100, municipiul Rădăuți, județul Suceava. (punctul 15 pe ordinea de zi)Prin prezenta hotărâre s-a aprobat Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) și a Regulamentului Local de Urbanism pentru „Întocmire PUZ realizare blocuri de locuințe colective regim de înălțime D+P+4E+M cu spațiu comercial la parter, acces auto, amenajare locuri de parcare ” situat pe strada Volovățului nr. 100, municipiul Rădăuți, județul Suceava.

Această lucrare urmărește realizarea unei compoziții coerente din punct de vedere urbanistic, configurarea unei estetici a ansamblului compozițional rezidențial ce urmează a se realiza în municipiul Rădăuți, în zona str. Volovățului nr. 100, pe imobilul în suprafață de 2954 mp compus din parcelă în suprafață de 1048 mp identificată cadastral cu nr. 57398 și parcela în suprafață de 1062 mp identificată cadastral cu nr. 55242, înscrise în CF nr. 57398 și 55242 Rădăuți.

Documentația de urbanism a fost elaborată de S.C. BOHEMIA CONSTRUCT S.R.L. Rădăuți, cu respectarea cerințelor de întocmire a unui PUZ, conform proiectului nr. 10/2022.

Zona studiată se încadrează în UTR 12 din Planul de Urbanism General care prevede zona de locuințe și funcțiuni complementare.
Zonificarea funcțională propusă, prevede o suprafață minimă de 15% din totalul lotului destinată spațiilor verzi ( plantare gazon și arbuști decorativi de mică înălțime).

Asigurarea locurilor de parcare


Se propune realizarea locurilor de parcare conform certificatului de urbanism care specifică 1 loc de parcare la o unitate locativă și 1 loc de parcare pentru 100 mp la spațiile comerciale care însumează un total de 57 de locuri de parcare ( 47 locuri de parcare la suprateran și 10 parcări la demisol).

Pe planul de situație din documentație reiese un număr de 30 de locuri de parcare la suprateran, iar în PUZ sunt specificate 47 de locuri de parcare.

În respectiva documentație la ,,Concluzii, măsuri și recomandări” se specifică faptul că, după aprobarea PUZ-ului, în faza de autorizare (DTAC), beneficiarul dorește să construiască, în prima fază, Blocul de locuințe D+P+4E+M cu spații comerciale la parter, construcția fiind începută deja.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

 12. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D) și a Regulamentului Local de Urbanism pentru „Construire grupuri sanitare noi (WC) în Parc Central nr. 2 municipiul Rădăuți, județul Suceava”. (punctul 16 pe ordinea de zi)Prin această hotărâre s-a aprobat documentația Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D) și Regulamentul Local de Urbanism pentru „Construire grupuri sanitare noi (WC) în Parc Central nr. 2 municipiul Rădăuți, județul Suceava”, pe o suprafață de teren de 16.050 mp, conform proiectului nr. 65/2022, elaborat de S.C. MBR CONSTRUCT 2020 S.R.L. Rădăuți.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

 13. Hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unui mijloc fix din patrimoniul Unității Administrativ-teritoriale a Municipiului Rădăuți. (punctul 17 pe ordinea de zi)

Prin procesul-verbal nr. 10107 din 15.06.2022 a comisiei numită prin Dispoziția primarului nr. 323/16.07.2021, modificată și completată prin Dispoziția nr. 416 din 03.06.2022, s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile pentru scoaterea din funcțiune și casarea bunului: autoturism marca Hover, serie șasiu LGWFF3A567B06443, cap. cil. 2351 cmc, nr. de înmatriculare SV-09-TUN, anul 2007.

Mijlocul fix a fost pus în funcțiune la data de 01.08.2007, are durata normată de utilizare de 60 de luni, se află în stare avansată de uzură fizică și morală, cheltuielile de întreținere și reparație sunt foarte mai și nejustificate din punct de vedere economic, motiv pentru care s-a adoptat această hotărâre.

Suma obținută din valorificarea bunului scos din funcțiune va constitui venit al bugetului local, în condițiile legii.
Suma obținute din valorificarea bunului scos din funcțiune, prin predare la un centru autorizat de colectare a fierului vechi, va constitui sursă de finanțare pentru accesarea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020- 2024.

Detalii privind textul hotărârii, aici.

 14. Hotărâre privind avizarea favorabilă a închirierii unui spațiu, destinat funcționării unui chioșc de desfacere a produselor alimentare, situat în incinta Spitalului Municipal „Sf. Doctori și Damian” (punctul 18 pe ordinea de zi) 15. Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 160/24.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință aflate pe raza municipiului Rădăuți, a listei locurilor de parcare, a prețului de închiriere și a modelului acordului de rezervare. (punctul 19 pe ordinea de zi)

16. Hotărâre privind aprobarea închirierii unui protocol de colaborare în UAT Municipiul Rădăuți și Asociația ”Ali pentru Animale” (punctul 20 pe ordinea de zi)17. Hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a unei Locuințe sociale aparținând administrației publice locale. (punctul 21 pe ordinea de zi)

18.Hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a locuințelor sociale, de necesitate, construite din fondurile statului aparținând administrației publice locale. (punctul 22 pe ordinea de zi)

19.  Alte proiecte de Hotărâri de Consiliu Local
– Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat în strada Pozenului, nr. 16, către COTOS MARIUS SEBASTIAN, beneficiar al dreptului de preempțiune. (punctul 23 pe ordinea de zi)
– Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat în strada Pozenului, nr. 12, către POCORA ALEXANDRU și POCORA TEODORA, beneficiari ai dreptului de preempțiune. (punctul 24 pe ordinea de zi)
– Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat în strada Pozenului, nr. 14, către CIOBANU MIHAI LIVIU, beneficiar al dreptului de preempțiune. (punctul 25 pe ordinea de zi)
– Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat în strada Tolocii, nr. 91, către CIUBOTAR RAMONA (fostă ROMANIUC), beneficiar al dreptului de preempțiune. (punctul 26 pe ordinea de zi)
– Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a cotei 8428/10000 din imobilul, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat în strada Constantin Brâncoveanu, nr. 12 și identificat cadastral cu nr. 55966 către BOGHEAN VERONICA ZENOVIA și BOGHEAN MARCEL ȘTEFAN , beneficiari ai dreptului de preempțiune. (punctul 27 pe ordinea de zi)
– Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului, teren în suprafață de 300 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat în strada Jalcău, nr. 20, către RĂUȚU ELENA CRISTINA, beneficiar al dreptului de preempțiune. (punctul 28 pe
ordinea de zi) 

Conform raportului de evaluare privind stabilirea valorii de piață întocmit de A.E.C. CONSULTING SRL Bacău, pentru suprafața de 300 mp teren, identificat cadastral 36410, prețul de vânzare al terenului menționat este de 14.480 lei, echivalentul a 3000 de euro.
 20. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 221/28.10.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, cu modificările și completările ulterioare (punctul 29 pe ordinea de zi)

Se propune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre sus menționat , în sensul că se modifică componența ”Comisiei pentru activități social-culturale, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, sport, agrement și protecție copii și tineret, ca urmare a demisiei din funcția consilier local al domnului Chipreanov Andrei și validării mandatului de consilier local al domnului Grijincu Marius-Costel.
 21. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 242/2020 privind desemnarea unor consilieri locali care să facă parte din Consiliile de Administrație ale unităților preuniversitare de învățământ din Municipiul Rădăuți, județul Suceava pentru perioada 2020-2024. (punctul 30 pe ordinea de zi)Se propune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre sus menționat, în sensul că se modifică componența ”Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic Rădăuți”, ca urmare a demisiei din funcția consilier local al domnului Chipreanov Andrei, iar locul acestuia a rămas vacant.

22. Hotărâre pentru modificare și completare a HCL nr. 229/26.11.2020 privind alegerea președinților de ședință a Consiliului Local al municipiului Rădăuți pentru perioada decembrie 2020 -septembrie 2024. (punctul 31 pe ordinea de zi)

Prin HCL 229/26.11.2020 s-a aprobat alegerea președinților de ședință pentru perioada decembrie 2020 – septembrie 2024, însă au intervenit unele modificări în ceea ce privește componența Consiliului Local Rădăuți, drept pentru care se impune adoptarea unei noi hotărâri prin care să se aprobe modificarea Anexei Hotărârii și, pe cale de consecință, reactualizarea listei persoanelor care vor îndeplini calitatea de președinte de ședință și luna în care vor avea această calitate.