„Predau educație media! – Laboratorul de educație și cultură media” – un proiect ajuns la final

Odată cu activitățile de multiplicare puse în practică de elevii care au participat la cele 3 ateliere organizate de Asociația Rădăuțiul Civic în trei licee din Rădăuți, proiectul ,,Predau educație media! – Laboratorul de educație și cultură media” a ajuns la final.

În cadrul proiectului, elevii de la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi, Colegiul Andronic Motrescu și Colegiul Tehnic Rădăuți, și-au exersat cunoștințele acumulate în urma celor trei ateliere. Aceștia au pregătit la rândul lor materiale informative pentru colegii lor de clasă și liceu.

Mesajele despre educația media, ceea ce înseamnă consumul de media în toate formele ei, tehnicile de deconstrucție a mesajelor, precum și importanța gândirii critice, au ajuns mai departe la clase prin diferite campanii.

În clasă, în timpul orelor de dirigenție, sau pe social media, elevii au răspândit mesajele dobândite în cadrul atelierelor, contribuind astfel la educația non-formală a colegilor, aceștia având ocazia să devină promotori locali ai importanței gândirii critice și verificării informațiilor din media.

Imagini de la activitățile de multiplicare:

____

Despre Programul Active Citizens Fund România:

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”

Dă mai departe