Asociația Rădăuțiul Civic solicită Inspectoratului de Stat în Construcții Suceava să oprească ilegalitățile din centrul orașului, la deschiderea unui spațiu central fără recepția lucrărilor

Asociația Rădăuțiul Civic cere Inspectoratului de Stat în Construcții să oprească ilegalitățile în materie de urbanism din centrul Municipiului Rădăuți, la deschiderea unui spațiu central fără recepția lucrărilor

În dimineața zilei de joi, 20 mai 2021, Asociația Rădăuțiul Civic a transmis o solicitare Inspectoratului de Stat în Construcții să constate săvârșirea unei contravenții privind spațiul din Piața Unirii nr. 5, Mun. Rădăuți, potrivit art. 27 lit. h) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (amendă între 1.000 și 100.000 lei) și anume, obligația proprietarului (Ionesi Constantin) de a permite utilizarea construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și preluarea construcției.

Încă din anul 2019, Asociația a atras atenția asupra neregulilor în materie de urbanism (începerea excavărilor fără autorizație de construire, într-o zonă de protecție a monumentelor istorice), încălcarea legislației în materia calității construcțiilor, nereguli privind certificatul și autorizația de urbanism. 

În luna decembrie 2020:

  • prin adresa nr. 20948 din 24.12.2020, Inspectoratul de Stat în Construcții Suceava ne-a comunicat faptul că în urma controlului la obiectivul de „Extindere pentru creare spații comerciale P+2E pe parcela 54277” situat în Mun. Rădăuți, str. Piața Unirii nr. 5, investitor / constructor Ionesi Constantin, s-a constatat realizarea unor lucrări de construcții cu încălcarea dispozițiilor legale, dispunându-se oprirea execuției lucrărilor la obiectiv;
  • prin adresa cu nr. 20912 din data de 23.12.2020, ISC Suceava ne-a informat că și în urma controlului de legalitate s-au constatat nereguli privind certificatul de urbanism și autorizația de construire și a fost sesizată Instituția Prefectului, care, de altfel, a și introdus acțiune în anularea acestor acte administrative în integralitatea lor, pentru lipsa unor avize și alte nereguli constatate (următorul termen fiind pe 27.05.2021). 

Pentru continuarea lucrărilor după sistarea lucrărilor, autoritățile locale au sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți. Menționăm faptul că Primăria Mun. Rădăuți nu a emis autorizație de funcționare pentru spațiul în care astăzi se deschide o cofetărie și nici nu poate emite, cât timp lucrările nefiind recepționate (total sau parțial). 

Facem un apel la toate autoritățile statului (Inspectoratul de Stat în Construcții Suceava, Poliția Mun. Rădăuți, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți, Primăria Rădăuți) să își îndeplinească atribuțiile legale. Considerăm inacceptabil ca oamenii de afaceri influenți din acest oraș să sfideze legea și autoritățile și să construiască, chiar sub ochii acestora, după bunul lor plac în municipiul Rădăuți. Problemele urbanistice ale mun. Rădăuți sunt ample și vechi și avem speranța că acest cerc vicios va fi rupt. 

Dă mai departe

Trackback-uri și pingback-uri 1

  1. 2021 din perspectiva Rădăuțiului Civic - Raport de activitate - Rădăuțiul civic

Comentariile sunt închise.