Direcția Silvică Suceava refuză să comunice numărul de tăieri de igienă și tăieri accidentale realizate de ocoalele silvice din județ, informații de interes public

În luna iulie 2021, jurnaliștii de la Recorder au făcut publică o investigație prin care se arăta cum în apropierea Bucureștiului se tăiau stejari seculari și lemn verde, prin zeci sau sute de acte ale ocoalelor silvice emise pentru „tăieri de igienă” sau „tăieri accidentale”, adică curățarea pădurilor de arborii uscați, bolnavi. În realitate, se însemnau și se tăiau arbori sănătoși, cei mai mari, de obicei.

Am vrut să vedem cum arată datele statistice pentru județul Suceava, așa că am trimis o cerere de acces la informații de interes public către Direcția Silvică Suceava, către domnul director Sorin Cătălin CIOBANU solicitând informații statistice referitoare la tăierile de igienă, tăierile accidentale, autorizațiile de exploatare, pe fiecare ocol silvic în parte.

Răspuns șablon, în limbă de lemn

Ni s-a răspuns în termenul legal de 10 zile, pe data de 19 iulie, cu următorul text:

Ce ne spune Direcția Silvică Suceava? Ne trimite la site-ul oficial al ROMSILVA unde sunt afișate o serie de seturi de date, pe care le regăsiți pe www.rosilva.ro . Am luat fiecare submeniu la butonat, să vedem dacă datele se regăsesc sau nu. Evident, aceste date nu se regăsesc nicăieri. Culmea, informațiile cerute nu se regăsesc nici la nivel național, cu atât mai puțin la nivelul fiecărei direcții silvice sau la nivel de ocol.

Răspunsul este unul tipic pentru o instituție publică care vrea să descurajeze orice cetățean interesat de activitatea ei și să-l zăpăcească trimițându-l într-un al șaptelea colț de site, poate, poate renunță și se pierde printre numeroasele „seturi de date”.

De ce e un răspuns lipsit de un minim respect pentru asociația noastră și pentru cetățenii acestui județ? Pentru că Direcția Silvică nici nu s-a obosit să caute și ne mai trimite și pe piste greșite. Evident că aceste date nu se regăsesc pe site. Și atunci, de ce ne mai trimiteți să le căutăm acolo?

Lista cu informații de interes public – practica prin care instituțiile exclud, în mod abuziv, informații din sfera accesului la informații de interes public

Vine partea a doua a răspunsului, care ne explică cum stau lucrurile. „În situația în care unele amănunte (…) nu se regăsesc pe site-ul respectiv”, înseamnă că nu informații de interes public.

Să vedem care e lista pe care ROMSILVA o consideră ca fiind a documentelor de interes public, regăsită aici.

Printre documentele relevante se găsește raportul anual de activitate al ROMSILVA, dar datele statistice din anexe sunt detaliate doar pe Direcțiile Silvice, nicidecum pe ocoale silvice. De accesibil ce este site-ul, la acea secțiune se găsește doar lista cu o serie de documente, dar niciunul dintre rândurile de mai sus nu are un link pus pe text, care să te ducă direct la informația căutată. Rapoartele de activitate, de exemplu, pot fi găsite doar cu search, nicidecum din structura meniului, alte informații din acea listă nu sunt publicate pe site, ci sunt doar menționate acolo.

Stimați angajați ai Direcției Silvice Suceava,

Prin răspunsul dumneavoastră, ați încălcat un drept prevăzut de Constituția României și de legile țării, pe care ați jurat să le respectați când ați dobândit o funcție publică – dreptul de acces la informații de interes public prevăzut de art. 31 din Constituție și de Legea nr. 544/2001.

Ce spune această lege?

Art. 2 lit. b) prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezulta din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației;

Așadar, în mod evident că datele statistice cerute de noi sunt informații de interes public. Excepțiile de la accesul cetățenilor la informații de interes public sunt strict prevăzute de art. 12 din lege și ele pot fi: date personale (adrese, CNP-uri etc. – Atenție! Numele sau prenumele funcționarilor publici, atunci când sunt informații care vizează exercițiul funcției publice nu sunt exceptate de la liberul acces la informații de interes public, potrivit unei dezlegări a unor chestiuni de drept dată de Înalta Curte; documente clasificate, ceea ce nu e cazul; drepturi de proprietate comercială, intelectuală sau industrială;

Această ultimă categorie este invocată de Direcția Silvică Suceava în răspunsul său și așteptăm cu interes să ne explice cum anume reprezintă datele statistice despre ce acte de tăieri s-au făcut în pădurile acestui județ date asupra cărora sunt drepturi de proprietate comercială, industrială sau intelectuală.

În loc de concluzii…

În căutările site-urilor Romsilva, am descoperit și acest site făcut într-un mod amator: https://silvasv.ro/, unde se regăsesc o serie de informații despre anunțuri de licitație, parțiale, publicate haotic, din care cetățeanul de rând nu înțelege mare lucru. O dovadă de transparență și nu de opacitate ar fi, din partea Direcției Silvice Suceava, să aibă un site funcțional, cu toate informațiile despre activitatea sa în județul cu una dintre cele mai mari suprafețe de pădure din țară.

Astăzi, 13 august 2021, am trimis o reclamație administrativă către Direcția Silvică Suceava și așteptăm cu interes răspunsul acestei instituții cu privire la încălcarea unui drept constituțional – accesul la informații de interes public. Vom reveni cu detalii.

Asociația Rădăuțiul Civic

Copyright – imagine Direcția Silvică Suceava – Monitorul de Suceava

Dă mai departe

Trackback-uri și pingback-uri 1

  1. Datele pe care Direcția Silvică Suceava nu le-a oferit decât după ce am dat instituția în judecată și am câștigat procesul - Rădăuțiul civic

Comentariile sunt închise.